Interview over de belangenbehartiging voor mensen met dementie in Apeldoorn.

Henk Aartsen, belangenbehartiger Apeldoorn aan het woord!

Leg ‘ns uit, wat doet een belangenbehartiger?

Een belangenbehartiger komt op voor de belangen van de patiënt met dementieklachten en zijn/haar mantelzorger. Belangen zijn o.a. de ondersteuning thuis als de diagnose bekend is, deelname aan activiteitenprogramma’s bij een dagbesteding, hulp en ondersteuning van de mantelzorger, begeleiding naar opname als het proces ver gevorderd is, enz

Wat is jouw persoonlijke motivatie om je in te zetten voor mensen met dementie?

Ik heb jaren beroepsmatig in het ouderenwerk gewerkt en heb daarin leren kennen hoe moeilijk, langdurend en zwaar deze ziekte is voor de patiënt, maar zeker ook voor de mantelzorger (partner, kind(eren) of familie). Dikwijls kwam ik daarbij nog gebrek aan informatie, of ondersteuning tegen die het allemaal nog mistiger en onzekerder maakten. Ik probeer een steentje bij te dragen als vrijwilliger om die omstandigheden te verbeteren.

Wat zie je als jouw kracht in je rol als belangenbehartiger?

Ik ken de wereld van mensen met dementie, met name als ze nog thuis wonen (en ± 80% woont nog thuis). Maar ook de zorgsector; de huisartsen, paraktijkondersteuners, casemanagers, werkers in de verzorgings- en verpleeghuizen. Daarbij geloof ik in samenwerking en het bevorderen daarvan. Dat wordt gemakkelijker als je veel mensen kent.

Wat zou jij als belangenbehartiger willen bereiken in Apeldoorn?

Voorop gesteld dat er al veel voorzieningen zijn in Apeldoorn en er een welwillende sfeer is om naar de omstandigheden van de patiënt/cliënt te kijken, is er toch altijd werk aan de winkel. Momenteel zijn er ± 3000 mensen met dementie gediagnostiseerd in Apeldoorn en dat aantal groeit gestaag naar 5100 in 2040. Bedenk daarbij dat het aantal mensen dat in de zorg werkt  nauwelijks zal toenemen, dan betekent dat dat er andere mogelijkheden voor zorg zullen moeten komen. Dat kan bestaan uit intensievere ondersteuning in de thuissituatie, of andere woonvormen, of inzet van digitale hulpmiddelen die er nu nog niet zijn, enz. Hoe dan ook is er steeds aandacht nodig; het is nooit af.

Apeldoorn is een grote gemeente, kun je dat allemaal wel in je eentje?

Nee eigenlijk niet. Apeldoorn is niet alleen de grootste gemeente in de omgeving, maar heeft ook de meeste voorzieningen en instanties die daarvoor verantwoordelijk zijn. Een groot netwerk dus met veel vormen van overleg en veel verschillende partijen die daarbij betrokken zijn. Van gemeente tot het Zilveren Kruis die de casemanagers financiert.

Tenslotte, wat is jouw droom voor de mensen met dementie in Apeldoorn?

Mijn droom is dat er een systeem komt waarin de patiënt/cliënt naadloos ondersteund wordt in het proces van dementie. Steeds de passende ondersteuning, voldoende gevarieerd aanbod voor dagbesteding, aangepaste woonvormen en vooral financiering van dat al zonder moeizame overgangen tussen de ene geldstroom en de andere.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door