Praten over leven, zorgen en levenseinde

Zaal De Spikke
Stationsstraat 8
8181 CX Heerde
Nederland

Tijdens het proces van dementie moeten er regelmatig besluiten worden genomen over zo prettig mogelijk leven. Onderwerpen als behandeling ter verlichting van verschijnselen of meer ingrijpende zaken, zoals operatie en ziekenhuisopname, evenals de fase van het levenseinde, kunnen dan aan de orde komen. Familieleden van mensen met dementie zijn vaak betrokken bij deze besluitvorming. Het is belangrijk dit met elkaar te bespreken en vast te leggen. Ook kunt u een “Levenstestament” hiervoor opstellen.
Mevrouw Wilma te Water, klinisch geriater in het Gelre Ziekenhuis, gaat daarover met ons in gesprek.

Deze activiteit maakt deel uit van