Secretaris regionale afdeling

Als secretaris zijn je werkzaamheden onder meer:
- de voorzitter ondersteunen en gemaakte afspraken binnen het afdelingsbestuur bewaken
- opstellen en verzenden van agenda, notulen en actielijst van de maandelijkse bestuursvergadering
- de post, e-mail en telefoon van de afdeling beheren
- de gegevens van de afdelingsvrijwilligers beheren

Deze pagina maakt deel uit van