Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Penningmeester van de afdeling Oost-Veluwe

Wij zoeken een vriijwilliger die affiniteit heeft met financiën én met het mooie werk van Alzheimer Nederland!

Als vrijwillig penningmeester van de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland stel je de jaarlijkse begroting op. Ook beheer je de financiële administratie en verwerk je accuraat de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. Als leidraad voor de financiële verantwoording gebruik je het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het document werkzaamheden penningmeesters. Als penningmeester vorm je samen met de voorzitter en de secretaris - ook vrijwilligers - het dagelijks bestuur van de afdeling Oost-Veluwe.

Ben jij:
• Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen? 
• Thuis in Word en Excel? Microsoft office? 
• Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen? 

Dit ga je doen: 
• Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven; 
• Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regiocoördinator; 
• Wekelijks verwerken van declaraties; 
• Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden; 
• Andere vormen van fondsenwerving onderzoeken en eventueel uitvoeren; 
Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Ga uit van circa 2 uur per week. 

Graag moedigen we jonge talenten (m/v/x/) aan om te reageren. Ben je net afgestudeerd en sta je aan het begin van je carrière? Heb je minimaal een HBO-opleiding en affiniteit met Financiën, Besturen, IT & MS office, Vrijwilligerswerk en mensen met dementie? Dan horen we graag van je! 

Heb je belangstelling voor deze functie en wil je met ons kennismaken? Of wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met onze voorzitter Arnout Korteweg, via mail a.k[email protected] of telefonisch 06-13 95 87 99.

Benoemingsproces
Het afdelingsbestuur stemt af met de regiocoördinator over jouw benoeming. Als beiden positief zijn, word je door de regiocoördinator voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar en geeft je de bevoegdheid voor het tekenen van stukken tot een maximum van € 5000,-. Omdat je onderdeel bent van het dagelijks bestuur vragen wij vooraf een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan. 

Alzheimer Nederland
Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Iedereen krijgt met de ziekte te maken, als patiënt, mantelzorger of in familie- en vriendenkring. Alzheimer Nederland vertegenwoordigt mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Met onze vrijwilligers geven we voorlichting en informatie en bieden we ondersteuning. We organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen. Alzheimer Nederland  werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. We zijn een gezondheidsfonds én een patiëntenorganisatie. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen zetten we ons in op verschillende terreinen. 

Afdeling Oost-Veluwe
Als penningmeester maak je deel uit van de afdeling Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst). Hier werken we hard om onze regio dementievriendelijk te maken. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat we mensen in de buurt ondersteunen. We behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen. 
Wij zijn als afdeling Oost-Veluwe lid van en actief binnen het regionale Netwerk Dementie/Geriatrie. Via dit netwerk, dat bestaat uit instellingen die werken voor mensen met dementie, hebben wij overleg met en toegang tot beleidsmakers en zorguitvoerders in onze regio.

Wat mag je van ons als Alzheimer Nederland verwachten?
Je komt terecht in een warme, professionele organisatie en werkt samen met een groep van bevlogen en betrokken mensen. Iedereen werkt met ongekend enthousiasme voor hetzelfde doel. Dit doen we vanuit een goede basis, want we vinden het belangrijk dat jij met plezier aan de slag kunt. Zo bieden we voorlichting over dementie en diverse trainingen die aansluiten bij je functie. We organiseren netwerkbijeenkomsten tussen afdelingen en met collega’s op het landelijk kantoor en nemen we jouw stem in beleid serieus. 

Vrijwilligers op pad