Kopgroep in Oss

logo Indigo

Mensen bij wie onlangs de diagnose cognitieve problemen of dementie is vastgesteld kampen met allerlei vragen. Vaak ervaren zij diverse veranderingen waardoor het moeilijker wordt om het dagelijkse leven vorm te geven. Denk aan het onthouden van informatie, het vinden van de juiste woorden, vertraagd denken, bediening van apparaten, daginvulling en soms nog werk. Dit kan gepaard gaan met verdriet, angst en boosheid. Praten met lotgenoten kan dan steunend zijn. 

Indigo Brabant organiseert de Kopgroep voor mensen met cognitieve problemen of met een beginnende dementie. De Kopgroep helpt mensen sterker te worden door aan te sluiten bij wat zij nog wel kunnen. Tevens is er ruimte voor het verwerken van de diagnose. De Kopgroep is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer Nederland en wordt uitgevoerd door Indigo en Fysioplus in opdracht van de gemeente Oss.  

Mensen kunnen deelnemen aan de Kopgroep: 
> als zij in de gemeente Oss wonen; 
> als bij hen de diagnose cognitieve problemen of een vorm van dementie is vastgesteld;  
> als zij willen en kunnen praten over hun diagnose.  

De Kopgroep is een combinatie van gesprekken en beweging. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over thema’s die op dat moment bij hen leven. Denk aan ‘hoe ga ik om met mijn geheugenproblemen en de daaruit voortkomende spanningen?’, ‘hoe wil ik dat anderen met mij omgaan?’, ‘vertel ik anderen over mijn geheugenproblemen en hoe doe ik dat?’. Daarnaast gaan zij bewegen in de sportzaal onder leiding van een geriatrie fysiotherapeut. Bewegen heeft een bewezen positief effect op het tegengaan van cognitieve achteruitgang. 

Deelnemers kunnen het gehele jaar instromen in de Kopgroep. De bijeenkomsten duren 2 uur en vinden wekelijks plaats op maandagochtend van 09.30-11.30 uur in wijkcentrum Schadewijk aan de Leeuweriksstraat 2 in Oss. Deelnemers starten met een periode van zes weken. Daarna volgt een evaluatie met de deelnemer en hun partner of familielid. Elke drie maanden is er ook een gezamenlijke bijeenkomst met de partners of andere direct betrokkene. 

Voor de start heeft iedere deelnemer met zijn/haar partner een kennismakingsgesprek met de groepsbegeleiders. Zij krijgen dan meer informatie over de Kopgroep, tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Pas daarna beslist de persoon of hij/zij mee doet.  

De Kopgroep wordt gefinancierd door de gemeente Oss. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wilt u zich aanmelden voor de Kopgroep? Of hebt u nog vragen? Neem gerust contact met op met de groepsbegeleiders Francien Habraken of Astrid van den Heuvel via telefoonnummer 088 – 016 18 00 of  via aanmelden@indigobrabant.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door