Onbegrepen gedrag

PieterBrueghelHuis
Middegaal 25
5461 XB Veghel
Nederland

Veranderingen in het gedrag van mensen met dementie zijn vaak niet te begrijpen en zorgen voor veel verdriet en machteloosheid. Hoe ga je om met boosheid of achterdocht? Of met iemand die niets wil, wat kun je dan het beste doen? Een psycholoog geeft uitleg en adviezen over het omgaan met onbegrepen gedrag en een mantelzorger vertelt over zijn ervaringen.

Deze activiteit maakt deel uit van