Onbegrepen gedrag bij dementie.

Ontmoetingscentrum Meteoor
Oude Litherweg 18-20
5346 RT Oss
Nederland

Psychologen van BrabantZorg

Bij een groot deel van de mensen met dementie is er regelmatig sprake van onbegrepen gedrag. Het gaat hierbij om alle gedragingen van de persoon met dementie die door de omgeving en vaak ook door de persoon zelf, als moeilijk hanteerbaar worden ervaren. Bijvoorbeeld onrust, dwangmatig gedrag, ontremd gedrag, initiatiefverlies of agressie. Veel onbegrepen gedrag is afhankelijk van de situatie of persoonskenmerken van die persoon met dementie en de mensen om hem of haar heen. Deze avond krijgt u uitleg om dit gedrag beter te kunnen begrijpen

Deze activiteit maakt deel uit van