Podium PG Café in Schaijk op dinsdag 13 maart 2018

Podium PG Café in Schaijk

Op 13 maart 2018 is de 18de editie van het Podium PG Café; een open netwerk- en kennisbijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met dementie.

Deze keer met het thema: Dementie en seksualiteit. Liefde, lust of last?

Intimiteit en seksualiteit zijn zaken die zijn verbonden met het leven. Wanneer je gaat dementeren verandert er veel. Vaak is er weinig aandacht voor de gevolgen voor intimiteit en seksualiteit als er sprake is van dementie. De seksuele behoefte kan toenemen en soms zelfs ongewenste vormen aannemen. Maar de behoefte aan intimiteit kan ook helemaal verdwijnen, wat voor een partner vaak als een gemis wordt ervaren. Het onderwerp seksualiteit zit in de taboesfeer. Cliënten en hun familie praten er meestal niet over. Zorgmedewerkers durven het niet altijd aan te snijden bij cliënten of familie en het te behandelen als een normaal onderwerp.

Ingrid van Kempen, GZ-psycholoog en seksuoloog, zal ingaan op de veranderingen op seksueel vlak bij dementie. Welke factoren veroorzaken een afname of toename in behoefte en hoe kun je omgaan met dergelijke veranderingen?

Meld je aan voor dit Podium PG Café. Leer van en inspireer elkaar!

LET OP Deze editie is het aantal beschikbare plaatsen beperkt en dienen deelnemers zich vooraf te registeren. Geef je deelname tijdig aan ons door via het formulier op: www.bit.ly/podium-pg-cafe

Deelname is gratis. Na afloop is er voor de deelnemers een bewijs van deelname verkrijgbaar, bijvoorbeeld ten behoeve van het bekwaamheidsdossier of persoonlijk ontwikkelingsplan.

Tijd : 16.00-18.00 uur, ontvangst vanaf 15.30 uur

Locatie: Nieuwe Hoeven (ruimte Bosdreef), Udensedreef 5 in Schaijk

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door