Jong dementerenden

Zorgcentrum Tobias
Piet Malherbestraat 2
6417 ZA Heerlen
Nederland

Gastspreker:

Koen Manders, gedragsverpleegkundige bij Zuyderland

Nachtelijke onrust en slaapproblemen bij dementie zijn vaak redenen voor opname. Bij dementie is vaak sprake van een gestoord dag- en nachtritme en dwaalgedrag.
Koen Manders presenteert hulpmiddelen en adviezen ten behoeve van de dementerende en ter ontlasting van de mantelzorger.

Entree, koffie en thee zijn gratis.

Deze activiteit maakt deel uit van