Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 48% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 56% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 70% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

 • 33% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 21% is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 15% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%). 
 • Bij 45% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 77% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 33% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 75% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

Professionele ondersteuning en zorg

 • Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
  1. Casemanagement dementie (76%)
  2. Hulp bij het huishouden (62%)
  3. Informatie en voorlichting (59%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
  1. Casemanagement dementie (54%)
  2. Hulp bij het huishouden (51%)
  3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (46%)
 • 72% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 15% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

 • 60% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 53% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 41% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%).
 • 52% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 47% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 6,9 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

 • 86% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 20% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 40% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 28% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 83% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 81% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Waardering zorginstelling

Helaas is in deze regio de respons op dit onderdeel niet hoog genoeg om de resultaten te kunnen weergeven.

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 77% is vrouw (landelijk 68%), 23% is man (landelijk 32%).
 • 58% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 42% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 0% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 38% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 46% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 15% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Deze pagina maakt deel uit van