Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Alzheimer Nederland

Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. 

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag bij de Afdeling Nijmegen. De regio bestaat uit Nijmegen en 7 gemeenten daaromheen. We werken hard om onze regio dementievriendelijk te maken. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat we mensen in de buurt ondersteunen. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen. 

In deze regio worden jaarlijks ongeveer 80 Alzheimer Café bijeenkomsten georganiseerd, er is een Onvergetelijke Kookclub en er zijn incidentele activiteiten zoals bijvoorbeeld rond Wereld Alzheimer Dag in september. Daarnaast heeft de regio een stem in vrijwel alle organisaties in deze gemeentes die zich op de een of andere manier bezighouden met dementie. Uiteraard gaat er geld in om, en om dit in goede banen te leiden, zoeken we een Penningmeester.

Wat mag je van ons, Alzheimer Nederland, verwachten?

Je komt terecht in een warme, professionele organisatie en werkt samen met een groep van bevlogen en betrokken mensen bestaande uit 8 mannen/vrouwen. Iedereen werkt met ongekend enthousiasme voor hetzelfde doel.  

Dit doen we vanuit een goede basis, want we vinden het belangrijk dat jij met plezier aan de slag kunt. Zo bieden we voorlichting over dementie en diverse trainingen die aansluiten bij je functie. Daarnaast ontvang je persoonlijke ondersteuning en een reiskostenvergoeding. We organiseren netwerkbijeenkomsten tussen afdelingen en met collega’s op het landelijk kantoor en nemen we jouw stem in beleid serieus.  

Jouw rol

De penningmeester stelt de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt accuraat de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. Als leidraad voor de financiële verantwoording gebruik je het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het document werkzaamheden penningmeesters.

Dus ben jij iemand die

  • Vaardig en accuraat is in financieel beheer en administratieve handelingen?   

  • Gewerkt heeft met Microsoft Office? (Word & Excel)  

  • Niet bang is om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen?  

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor

  • Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven   
  • Het verzorgen van financiële voortgangsrapportages aan bestuur en regiocoördinator 

  • Het wekelijks verwerken van declaraties 

  • Het aanvragen en beantwoorden van gemeentelijke subsidies 

  • Het onderzoeken en eventueel uitvoeren van andere vormen van fondsenwerving 

Gemiddelde tijdsinvestering per week

Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Dit is mede afhankelijk van de grootte en samenstelling van het bestuur en de regio. Ga uit van ca. 2 uur per week.

Deze functie kan gecombineerd worden met de functie Fondsenwerver.

Benoemingsproces

Het afdelingsbestuur stemt af met de regiocoördinator over jouw benoeming. Als beiden positief zijn, word je door de regiocoördinator voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van 4 jaar en geeft je de bevoegdheid voor het tekenen van stukken tot een maximum van € 5000,-. Omdat je onderdeel bent van het dagelijkse bestuur vragen wij vooraf een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan. 

Dan komen we graag met je in contact

Wil je graag nader met ons kennismaken? Of toch liever eerst wat meer informatie? Mail dan graag naar Anton Beljaars, a.beljaars@alzheimervrijwilligers.nl. Je mag verwachten dat we binnen twee weken contact met je opnemen.