Contact

Raymond van Oosterbos

 

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten gevonden.

Alzheimer Café Bulletin Bergen op Zoom september 2022- Nr.10

Beste mensen,

Hier zijn we weer met ons 10e bulletin van dit jaar, en dat alles om toch maar betrokken te blijven bij “onze mensen”.

Inhoud deze oplage:

 • Terugblik
 • Alzheimer café kleinschalig van opzet
 • Alzheimer café regulier 24 oktober 

Ontwikkelingen:

 • Nieuwsbrief AlzheimerNederland
 • Opvragen foldermateriaal
 • Odensehuis
 • Ervaring opdoen met de dementiebril: 9 november
 • Dementienetwerk West-Brabant
 • Dementielijn
 • Jaarlijkse collecteweek
 • Data om niet te vergeten

Wij zullen U tussendoor nog via de mail/post berichten over diverse zaken. Wilt u reageren?  p.corstanje@alzheimervrijwilligers.nl  

Bekijk of download hier de Nieuwsbrief

Het volgende bulletin verschijnt in de laatste week van november.        
Werkgroep Alzheimer Café Bergen op Zoom.

06 34540835 - (Martien van Leeuwen, belangenbehartiger)
06 21971470 - (Raymond van Oosterbos, coördinator)

                                                                                                    

Evaluatie Alzheimer café 24 oktober

Trots op ons Alzheimer Café Bergen op Zoom

“Praten en Breien”, “Zenden en Ontvangen”, “Communicatie en Bejegening”

Afgelopen maandag 24 okt was het volle bak in het nieuwe ABG.Buiten de vrijwilligers en beroepskracht waren er 45 bezoekers, waarvan 8 nieuwe personen. Een 17 tal mensen met dementie die vergezeld werden door hun partner of mantelzorger. Dat het Alzheimer café een ontmoetingsplek is voor personen die op enigerlei wijze belast zijn met dementie blijkt wel uit de ontspannen en ongedwongen sfeer die er hangt.

Na een welkom en introductie had Carina Veraart, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam bij tante Louise, het podium om de aanwezigen mee te nemen in de wereld van dementie en vooral als het gaat op het vlak van in contact komen en blijven en benaderen. Op een  heldere manier ondersteund met enkele filmpjes wist Carina de interactie met de bezoekers op gang te brengen. Na de korte presentatie was er ruimte om in groepjes te praten over de vertaalslag en herkenbaarheid in de alledaagse praktijk en vooral tips aan te dragen. De discussietijd had best langer mogen duren.

In de pauze zie je het “familiaire” aspect – men zoekt elkaar op,gaat samen een consumptie halen of bezoekt samen de informatietafel van Alzheimer West-Brabant waar ook weer de Bibliotheek West-Brabant afd. Bergen op Zoom met de geheugenkoffer “herinneringen uit de jeugdjaren” stond.

Na de pauze gaf Geertje Nuijtemans van Dagbesteding Activity+ toelichting op een door haar ontwikkelde werkvorm om in een groep met ouderen en of mensen met dementie het in gesprek komen te stimuleren Op strandballen had ze teksten, vragen of plaatjes of uitdrukkingen geplakt. In een kring wordt een bal naar elkaar  gegooid en de persoon die de bal vangt wordt uitgenodigd antwoord te geven op de tekst waar zijn of haar rechterhand op ligt. En ja hoor de ballen werden in de groepen rondgedeeld en men ging los. Moe maar voldaan evalueerden we na de avond en deelden het trotse gevoel.

 

 

Terugblik evenementen Alzheimer café Bergen op Zoom rond Wereld Alzheimer Dag 2022

Bergen op Zoom – Samen op Pad Wereld Alzheimer Dag 2022

De beurs was een succes. Een sfeervol en familiair gebeuren met een 70-tal bezoekers waarvan vele mensen met dementie en hun naasten/begeleiders. Een 14-tal organisaties en verenigingen kregen een podium /aandacht om zich te presenteren.

Wethouder Letty Demmer stond stil bij de ontwikkelingen die ons te wachten staan waarbij een nog groter beroep gedaan moet gaan worden naar onze "sociale controle "( lees meer oog hebben voor onze omgeving). De beurs werd door haar geopend nadat de Bibliotheek West Brabant (BoZ) het certificaat dementievriendelijk symbolisch had ontvangen. Vervolgens gaf de wethouder het startsein om samen met de bewegagogen van TanteLouise om in beweging te komen en Samen op Pad te gaan naar een nog dementievriendelijker Bergen op Zoom. Het was gezellig.

Naast interviews en presentaties was er livemuziek van een gelegenheidstrio: Kees Simons , Henk Loman en Arno Hagenaars en accordeoniste  Riet van Heerde. Onderstaande impressie spreekt voor zich.

 

Bergen op Zicht 24 sept. 2022

Op de hoek van de Fortuinstraat hebben we ons gepromoot naar de Bergse bevolking. Om 11.00u hebben we de stand aangekleed en alles gereed gezet om de passanten te voorzien van informatie. Er zijn vele gele opzichtige tasjes van Alzheimer met informatiemateriaal uitgereikt. Ook zijn er enkele gesprekken gehouden met mensen die gerichte informatie wilden. Collega Martien van Leeuwen heeft samen met Carl Samuel ( werkgroeplid Samen Dementie Vriendelijke Gemeente) met sandwichborden over het parcours gelopen en hebben diverse contacten gehad. Tegen15.30u liep ten gevolge van aanhoudende regen alles leeg en besloten ook wij de stand te ontruimen en de droogte op te zoeken.

Alzheimer Café avond 26 sept

Wat te doen bij niet-pluisgevoel? Zie nieuwsitem verderop.

Informatiebijeenkomst 28 sept

Martien van Leeuwen, Els Hoyer en Petra Corstanje hebben 's middags voor de BAS (Bergse Actieve Senioren) in wijkhuis het Fort een informatiebijeenkomst verzorgd over het thema; Dementie.


 

Terugblik Alzheimer café

Maandag 26 sept vond in het verlengde van de Wereld Alzheimer Dag het café plaats met het thema 'Een niet pluis gevoel en dan?'. Het kan jezelf overkomen of je merkt het aan iemand anders in je omgeving dat deze zich wat vreemd gedraagt. Voor velen herkenbaar, maar ook een struikelblok waarbij niet altijd duidelijk is hoe ermee om te gaan.

Vanavond waren er 24 bezoekers waarvan 10 echtparen die belast zijn met een vorm van dementie. In 5 groepen is hard gewerkt aan het onderwerp waarin men naast kennismaking vooral veel ervaring uitwisselde. Per groep was een gespreksleider aanwezig die zorgde voor de samenvatting. Bezoekers werden geattendeerd op de geheugentest (vragenlijst van Alzheimer Nederland), wat een praktisch hulpmiddel is. Ook kreeg men een overzichtslijstje mee van locale, regionale en landelijke hulpverleners. Het was een familiaire bijeenkomst.

Muziek...de"blik" opener naar het geheugen

Maandagavond 22 augustus.zijn we weer gestart met het Alzheimer Café Bergen op Zoom. Onder het thema: het effect van muziek op het proces van dementie verzorgde gastspreker Jan de Koster, muziektherapeut bij Tantelouise een interactieve lezing.

Hij nodigde de 24 bezoekers uit om te beleven wat muziek met je kan doen en vooral bij mensen met dementie. Er werden tevens tips meegegeven het vooral thuis ook steeds meer toe te passen.

Impressie:

Lezing 75 jaar MariaOmmegang een succes

Het Alzheimer café en de werkgroep DementieVriendelijk Bergen op Zoom organiseerde vanmiddag in het wijkcentrum 't Fort een lezing met foto's en beeld over de Maria-ommegang.

Jef de Wit en Hans Stumpel trakteerden de bezoekers op vele herkenbare beelden. Het werd en was "een feest" der herkenning. Vele Bergenaren hebben van kleins af aan deelgenomen aan deze jaarlijkse activiteit met ruim 700 deelnemers de stoet zelf. Zondag 26 juni trekt de stoet weer door de binnenstad. Bijgaand een sfeerimpressie van de middag.

Volledigheidshalve: het AHC bulletin Bergen op Zoom over juni wordt in de week van 4 juli verspreid.


Moederdagtips!

Moederdag en dementie

Wat kan ik doen met mijn moeder met dementie op Moederdag? Natuurlijk wil ook jij stilstaan bij Moederdag, ook als je moeder dementie heeft. Een paar tips.

Kook eens de lievelingsmaaltijd van vroeger: wat kookte ze graag voor verjaardagen en andere gelegenheden. Wat vindt moeder zelf lekker en at ze niet zoveel? Ga samen eens aan de slag met de voorbereidingen: bv taart bakken of maaltijd bereiden en haal herinneringen op (pas de porties aan en laat moeder genieten). Evt. ook aan de hand van foto’s of moederdagcadeautjes van toen. En wat deed jouw moeder voor háár moeder?

Maak eens een tochtje “vol herinneringen”: houd je moeder van autorijden of reisde ze veel met de bus, tram of trein? Ga weer eens langs plekken die ze kan herkennen uit haar jeugd of andere belangrijke periodes. Bv het ouderlijk huis of wijk. De kerk, het park, de markt of speeltuin met spelende kinderen. Het cafeetje of restaurant met terras. Pak vooral de rustige momenten en “volg” moeder zoveel mogelijk in haar verhalen en herinneringen.

Herinneringskoffer: in veel bibliotheken heeft men herinneringskoffers die men kan lenen. Een gebruiksmiddel om in gesprek te gaan en te blijven met de persoon met dementie. Ga zelf eens aan de slag om een persoonlijke herinneringskoffer of –doos samen te stellen voor moeder. Een prachtig blijvend geschenk voor moederdag. Houd rekening met leefgewoontes en gebruiken van moeder. En voor haar herkenbare artikelen en producten. Een levensboek of placemat van foto’s zijn hier onderdeel van.

 

Impressie Alzheimer Café Bergen op Zoom 25 april jl.

Het thema "Het effect van bewegen op het proces van dementie" bracht de aanwezige bezoekers ook echt in beweging.

De beweegagogen Maaike, Astrid en Joyce prikkelden de bezoekers om in beweging te komen met hun toelichting en instructies. Het werd een" familiair" gebeuren met een gezellige nazit.

Foto-impressie Alzheimer Café Bergen op Zoom 25 april
Foto-impressie Alzheimer café 25 april jl.

 

 

De vele gezichten van dementie

Geeft u een gezicht aan dementie?
Jaarlijks vindt op 21 september de Wereld Alzheimer Dag plaats. Steeds met een ander thema om aandacht te geven aan de ziekte dementie en aan de mensen die belast zijn met een vorm van dementie.

Het thema van Wereld Alzheimer Dag dit jaar was de vele gezichten van dementie. Een thema waar we deze keer eens totaal anders mee om wilden gaan.

Een bekende slogan van Alzheimer Nederland is: door dementie verlies je jezelf en elkaar. Juist om dit te voorkomen willen wij u dit boekwerkje aanbieden, waarin u een beeld krijgt van de bijeenkomst en de tentoonstelling van 21 september met de portretten, gedichten en bijdragen van het Odensehuis Bergen op Zoom en dagondersteuningsproject ’t Wasven.

Download of lees hier het boekwerkje in PDF.

Kapsalon Romy

Na de scheiding van haar ouders wordt de tienjarige Romy (nieuwkomer Heijmen, fantastisch!) een paar dagen in de week geparkeerd bij oma Stine (Melissen), die een kapsalon runt. Stine doet aanvankelijk nogal nukkig tegen Romy, maar al snel groeien de twee naar elkaar toe.
Helemaal wanneer blijkt dat oma Stine steeds meer vergeet. Regisseur Kamp (Het Paard van Sinterklaas, Jongens) bewijst eens te meer een fantastische regisseur van kinderen te zijn, en levert ondanks de zware thema’s – scheiding, dementie – een energieke, inspirerende en bovenal eerlijke film af. Bekroond met vier Gouden Kalveren, onder meer voor het prettig eigenzinnige scenario van Tamara Bos.

Zondag 4 april om 15±30 op NPO3

Deze pagina maakt deel uit van