Belangenbehartiger regionaal

Belangenbehartiger (lokaal)

Belangenbehartiger (lokaal) Heb je hart voor mensen met dementie?

Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?
Je bent iemand die het leuk vind om in je eigen gemeente op te komen voor mensen met dementie. neemt deel aan het lokale dementie netwerk of zie het als uitdaging een netwerk op te zetten. Je weet andere enthousiast te maken voor praktische activiteitendie een dementievriendelijke samenleving stimuleren.
Je biedt actief een podium aan mensen met dementie. Soms ga je ook in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de gemeenteom de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je bent goed op de hoogte van de standpunten van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en kan deze uitdragen.
Je kunt
ongeveer 4-8 uur per week voor dit werk vrijmaken.

Ben jij

Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je gemeente?
Iemand die in staat is om demensenin je gemeentete motiverenen geïnteresseerdte krijgen voor het thema dementie?
Iemand die op de zeepkist durft te staan?Dan komen wij graag met jou in contact.

Je werkzaamheden zijn


Je neemt deel aan relevante overleggen in je gemeenteen de regionale afdeling van Alzheimer Nederland
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de werkgroep, beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je gemeenteen weet de standpunten van Alzheimer Nederland uitte dragen;
Je vindt het leuk om van andere belangenbehartigersin de afdeling af te stemmen;

Wij bieden

Trainingen voor belangenbehartigers. Informatie via het Vrijwilligersplein.
Ondersteuning van het
bestuur van de regionale afdeling en de coördinatorRegionale activiteiten. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.

Deze pagina maakt deel uit van