Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

• 44% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
• 52% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
• 48% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

• 51% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 27% is de kwaliteit       van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
• 13% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%).
• Bij 46% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
• 81% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
• 28% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
• 73% geeft aan dat hun

Professionele ondersteuning en zorg

• Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
   1. Casemanagement dementie (82%)
   2. Informatie en voorlichting (51%)
   3. Hulp bij het huishouden (44%)
• Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
   1. Casemanagement dementie (61%)
   2. Hulp bij het huishouden (39%)
   3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (36%)
• 66% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
• 23% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens   naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

• 56% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is   gebeurd (landelijk 65%).
• 67% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk   59%).
• 60% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk   50%).
• 67% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de   dementie (landelijk 55%).
• 48% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

• Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 7,1 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

• 93% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een   casemanager (landelijk 89%).
• 23% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
• De huisarts neemt in 44% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de   mantelzorger zelf in 22% van de gevallen (landelijk 25%).
• 80% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
• 82% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Waardering zorginstelling

• 67% van de mantelzorgers zouden de zorginstelling waar hun naaste woont aanbevelen bij familie en vrienden   (landelijk 77%).
• 81% geeft aan dat de zorginstelling meestal of altijd voldoende activiteiten organiseert voor de naaste   (landelijk   66%). Daarnaast geeft 57% aan dat de activiteiten meestal of altijd aansluiten op wat hun naaste leuk   vindt (landelijk 50%).
• 52% zegt dat er meestal of altijd voldoende personeel is in de zorginstelling (landelijk 60%).

Achtergrond van de mantelzorgers

• 73% is vrouw (landelijk 68%), 27% is man (landelijk 32%).
• 46% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 51% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 3% is 85 jaar of     ouder (landelijk 2%).
• 24% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 43% woont de naaste samen met henzelf of iemand   anders (landelijk 54%), 33% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).

Deze pagina maakt deel uit van