Afleveringen van de A Show

In de eerste aflevering staat Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, centraal. Zij vertelt over haar drijfveren voor het vormgeven van een eigen praktijk ouderengeneeskunde en het opzetten van Multidisciplinaire Eerstelijnscentra met een Specialisme Ouderengeneeskunde (MESO), waarvan er één van start is gegaan in Tiel. Ook gaat Ester in op het belang van acceptatie en verbinding, ook na de diagnose dementie

In de tweede aflevering vertelt Annette Stassen met veel enthousiasme over gespecialiseerde ergotherapie volgens het EDOMAH-programma. De betekenis daarvan voor de zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Deze aanpak stelt niet alleen de persoon met dementie centraal, maar ook diens mantelzorger. 

In de derde aflevering gaat Ton in ‘t Veen in op de enorme impact van de diagnose Alzheimer op jonge leeftijd. En hoe die hem ertoe bracht een app te ontwikkelen, die mensen met dementie iets minder afhankelijk maakt en mantelzorgers een beetje ontlast. Deze ‘cognitieve prothese’ helpt mensen met dementie het besef van tijd (langer) vast te houden en ondersteunt daarmee hun dagritme. Aan aanvullende functionaliteiten wordt gewerkt.

In de vierde aflevering is Joke Touw te gast. Ze vertelt over haar werk als  dementieconsulent. Dementieconsulenten bieden mensen met dementie en hun naasten ondersteuning, wanneer het functioneren thuis lastig wordt. Joke vertelt over de ontwikkelingen, die ze ziet en over wat er nog beter zou kunnen. 

In de vijfde aflevering zien we Anneke Krakers in gesprek met Floor Kolthof, huisarts in Tiel. Binnen haar praktijk is ouderenzorg, waaronder ook de zorg voor mensen met dementie, een specifiek aandachtspunt. 
Floor Kolthof gaat in op de diagnose dementie en de invloed daarvan op de patiënt en diens omgeving. Gevoelens van ongemak of schaamte leiden tot isolement. Daarom vindt ze het belangrijk te helpen de situatie bespreekbaar te maken. Begrip en ondersteuning uit de omgeving helpen mensen met dementie deel te blijven uitmaken van de samenleving en zo de kwaliteit van leven op peil te houden. Ze hecht groot belang aan de rol daarin van dementieconsulenten.
Ook vertelt Floor Kolthof over de voordelen van het communicatieplatform OZO Verbindzorg, dat voorziet in een netwerk rond de patiënt van zowel zorgverleners als mantelzorgers. Meer informatie daarover is te vinden op de website www.ozoverbindzorg.nl. 

In de zesde aflevering voelt Anneke Krakers is Rob Janssen te gast.

Onlangs vertelde Rob Janssen in een artikel in Het Kontakt over zijn werk als muziektherapeut bij SZR in Tiel. Een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking. 

Mensen met dementie verliezen stukje bij beetje de controle en regie over hun leven. Ze worden steeds meer afhankelijk van anderen: familie, buren, mantelzorgers en professionele verzorgers. Dat maakt onzeker en frustreert. Het muzikale geheugen blijft vaak lang in functie. Daardoor kan muziek een vorm van verbinding betekenen. Samen zingen geeft plezier en brengt een gevoel van controle en eigenwaarde terug. Persoonlijke aandacht versterkt het effect. Daarom werkt Rob graag met kleine groepen. 

Verder werkt Rob aan de opzet van een maatjeskoor, waaraan de persoon met dementie en de mantelzorger samen deelnemen. 

 

Kijk mee en laat je inspireren

Deze pagina maakt deel uit van