Afleveringen van de A Show

In de eerste aflevering staat Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, centraal. Zij vertelt over haar drijfveren voor het vormgeven van een eigen praktijk ouderengeneeskunde en het opzetten van Multidisciplinaire Eerstelijnscentra met een Specialisme Ouderengeneeskunde (MESO), waarvan er één van start is gegaan in Tiel. Ook gaat Ester in op het belang van acceptatie en verbinding, ook na de diagnose dementie

In de tweede aflevering vertelt Annette Stassen met veel enthousiasme over gespecialiseerde ergotherapie volgens het EDOMAH-programma. De betekenis daarvan voor de zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Deze aanpak stelt niet alleen de persoon met dementie centraal, maar ook diens mantelzorger. 

In de derde aflevering gaat Ton in ‘t Veen in op de enorme impact van de diagnose Alzheimer op jonge leeftijd. En hoe die hem ertoe bracht een app te ontwikkelen, die mensen met dementie iets minder afhankelijk maakt en mantelzorgers een beetje ontlast. Deze ‘cognitieve prothese’ helpt mensen met dementie het besef van tijd (langer) vast te houden en ondersteunt daarmee hun dagritme. Aan aanvullende functionaliteiten wordt gewerkt.

In de vierde aflevering is Joke Touw te gast. Ze vertelt over haar werk als  dementieconsulent. Dementieconsulenten bieden mensen met dementie en hun naasten ondersteuning, wanneer het functioneren thuis lastig wordt. Joke vertelt over de ontwikkelingen, die ze ziet en over wat er nog beter zou kunnen. 

Kijk mee en laat je inspireren

Deze pagina maakt deel uit van