Belangenbehartiger lokaal

Het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland is op zoek naar lokale belangenbehartigers voor de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe en West Maas en Waal. Voor de gemeenten Druten en Tiel zijn al twee lokale belangenbehartigers aan de slag. 

Ben jij: 

 • iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten? 

 • in staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie? 

 • iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je gemeente? 

 • iemand die in staat is om de mensen in je gemeente te motiveren en geïnteresseerd te krijgen voor het thema dementie? 

 • iemand die op de zeepkist durft te staan? 

Wat ga je zoal doen: 

 • je neemt deel aan relevante overleggen in je gemeente en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland 

 • je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de werkgroep, beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je gemeente en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen 

 • je gaat aan de slag om je gemeente Dementievriendelijk te maken of dat te versterken 

 • je vindt het leuk om samen te werken met de andere lokale belangenbehartigers binnen de afdeling Rivierenland 

Wij bieden je: 

 • trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering 

 • informatie via het Vrijwilligersplein 

 • ondersteuning van de regionale belangenbehartiger van Alzheimer Rivierenland 

 • reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten 

 • een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag 

 • een maandelijkse digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox 

 • het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland als mooie aanvulling op je CV 

Informatie kun je per mail aanvragen bij Jaco Melse (bestuurslid regionale belangenbehartiging): j.melse@alzheimervrijwilligers.nl 

 

Deze pagina maakt deel uit van