Belangenbehartiger lokaal

Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij als vrijwilliger bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Alzheimer Nederland streeft ernaar dementie te genezen of, nog liever, te voorkomen. Tot het zover is, willen we de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten verbeteren. Een dementievriendelijke samenleving is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Het bestuur van Alzheimer Nederland - afdeling Rivierenland zoekt een:

Lokaal belangenbehartiger


De gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal vormen het werkgebied van de afdeling Rivierenland.

Wat ga je doen?

Als belangenbehartiger geef je mensen met dementie een stem in de gemeente waarin jij actief wordt. Je kent de standpunten van Alzheimer Nederland en weet deze uit te dragen. Je neemt deel aan relevante lokale overleggen. Als gesprekspartner van politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van zorginstellingen breng je de wensen en behoeften van mensen met dementie onder de aandacht, dien je je gesprekspartners gevraagd en ongevraagd van advies en help je ze hun organisaties dementievriendelijk te maken.

Wie ben jij?

Je hebt oog voor de belangen van mensen met dementie en de mogelijkheden om de samenleving dementievriendelijker te maken.
Je beschikt over tact en politiek-bestuurlijke gevoeligheid.
Je hebt een relevant netwerk in de regio of je bent bereid en in staat dit op te bouwen.

Wat vraagt het van jou?

Tijd, inzet en enthousiasme. De tijdsbesteding kan per week verschillen, maar ligt gemiddeld op zo’n 4 uur per week.

Waar kun je op rekenen?

Je maakt deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers.
In de uitvoering van je functie kun je terugvallen op het bestuurslid Belangenbehartiging en op de professionals van Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland biedt trainingen en vrijwilligersbijeenkomsten, gericht op verdieping en deskundigheidsbevordering.
Je reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is een mooie aanvulling op je CV.

Reageren

Zie jij jezelf als belangenbehartiger van de afdeling Rivierenland? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met
Anneke Krakers, voorzitter, 06 42359611 of
a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl.

 

Deze pagina maakt deel uit van