Het organiseren van activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten is een belangrijke taak van de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland.
Maar er gebeurt meer!

Zo zetten belangenbehartigers zich in om de samenleving dementievriendelijk(er) te maken en organisaties te bewegen hun beleid in die richting aan te passen, waar nodig.
Met behulp van de Dementiescan brengen ze de mate van dementievriendelijkheid in beeld en adviseren ze over de stappen die daarin kunnen worden gezet.
Als gesprekspartner van politici en beleidsmakers van de gemeenten in ons werkgebied, vertegenwoordigers van zorginstellingen en andere organisaties geven ze mensen met dementie een stem. Ze brengen de wensen en behoeften van mensen met dementie onder de aandacht en helpen hun gesprekspartners te nemen stappen te concretiseren.

Bij voorkeur werken de belangenbehartigers in duo’s van een eerste aanspreekpunt en een back-up.
In onze regio zijn deze belangenbehartigers actief:

 

Buren                          Coby Langendijk, back-up Joep Koch
Culemborg                  eerste aanspreekpunt vacant, back-up Joep Koch
Druten                         Ton Ebben, back-up Jelle Gotjé
Neder-Betuwe            Joep Koch, back-up Coby Langendijk
Tiel                              Joep Koch, back-up vacant
West Betuwe              vacant, Joep Koch neemt waar, back-up Jelle Gotjé
West Maas en Waal   Jelle Gotjé, back-up Ton Ebben

Het team heeft dringend behoefte aan aanvulling en versterking.
Wil jij jouw kennis, kunde en tact inzetten als belangenbehartiger?
Laat het alsjeblieft weten aan Anneke Krakers, voorzitter van de afdeling Rivierenland, a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl
 

Deze pagina maakt deel uit van