Bestuurslid belangenbehartiging

Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij als vrijwilliger bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Het bestuur van Alzheimer Nederland - afdeling Rivierenland heeft ruimte voor een

Bestuurslid Belangenbehartiging / Regionaal belangenbehartiger


De afdeling Rivierenland

  • biedt mensen met dementie en hun naasten informatie en ondersteuning, onder meer in de Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten
  • behartigt de belangen van mensen met dementie op lokaal en regionaal niveau
  • werkt aan een dementievriendelijke samenleving

De gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal vormen het werkgebied van de afdeling Rivierenland.

Wat ga je doen?

Als bestuurslid bepaal je mede het afdelingsbeleid. Jouw specifieke bestuurlijke rol ligt op het gebied van de belangenbehartiging.
Je kent de standpunten van Alzheimer Nederland en weet deze uit te dragen. Je neemt deel aan relevante overleggen. Als gesprekspartner van politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van zorginstellingen breng je de wensen en behoeften van mensen met dementie onder de aandacht, dien je je gesprekspartners gevraagd en ongevraagd van advies en help je ze hun organisaties dementievriendelijk te maken.
Je neemt de belangenbehartiging op regionaal niveau voor je rekening. Daarnaast fungeer je als aanspreekpunt, verbinder en coach voor het team van lokale belangenbehartigers.

Wie ben jij?

Je hebt een flinke dosis gezond verstand en levert graag jouw deel aan het bestuurlijk overleg.
Je houdt overzicht en je hebt oog voor de belangen van mensen met dementie.
Je vindt het leuk om op de zeepkist te staan.
Je weet hoe de politiek-bestuurlijke hazen lopen.
Je hebt een relevant netwerk in de regio of je bent bereid en in staat dit op te bouwen.

Wat vraagt het van jou?

Tijd, inzet en enthousiasme. De tijdsbesteding kan per week verschillen, maar ligt gemiddeld op zo’n 6 uur per week.

Waar kun je op rekenen?

Je maakt deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers.
Er staat een goed ingewerkt team van lokale belangenbehartigers, dat je met open armen ontvangt.
In de uitvoering van je functie kun je terugvallen op je collega-bestuursleden en op de professionals van Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland biedt trainingen, ontmoetingen en een landelijk netwerk belangenbehartiging, alles gericht op verdieping en deskundigheidsbevordering.
Je reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is een mooie aanvulling op je CV.

Reageren

Zie jij jezelf als bestuurslid Belangenbehartiging van de afdeling Rivierenland? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met Anneke Krakers, voorzitter, 06 42359611 of
a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl.

 

Deze pagina maakt deel uit van