Bestuurslid communicatie en PR

Bestuurslid communicatie en PR

Het bestuur van Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland zoekt versterking. Als bestuur willen wij graag dementie en de gevolgen daarvan voor betrokkenen een grotere bekendheid geven. Met als doel de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Daarnaast streven we ernaar dat de omgeving beter om kan gaan met mensen met dementie, d.w.z. dementievriendelijk wordt.

Afdeling  Rivierenland omvat 7 gemeenten die we bewust willen maken van het ouderenbeleid dat ze voeren en een dementievriendelijke samenleving. We vragen aandacht voor concrete activiteiten en werken graag samen. Om de activiteiten nog meer onder de aandacht te brengen  zoeken we een vrijwilliger voor de functie van:

 

Bestuurslid Communicatie/PR

Als bestuurslid Communicatie /PR ontwikkel je een passende (on- en offline) communicatiestrategie voor de activiteiten binnen de Afdeling en je coördineert de daaruit voortkomende werkzaamheden. Je bewaakt en gebruikt de huisstijl van Alzheimer Nederland.  Je draagt bij aan een goede informatievoorziening  via de media en socialmedia. Je participeert in het bestuur dat 6 keer per jaar in vergadering bijeen komt. Je stemt af met de webmaster en ziet het ontwikkelen van een Nieuwsbrief binnen de Afdeling  als een uitdaging.  Je bent bereid om 2 tot 4 uur per week  te investeren in dit vrijwilligerswerk.


Ben jij:

Creatief in het gebruiken van mogelijkheden van de on- en offline communicatie of vind je het leuk om dit te ontwikkelen?

Iemand met een relevant netwerk in lokale media of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?

Nieuwsgierig en wil je het laatste nieuws graag delen met  mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere belangstellenden?

Dan komen we graag met je in contact.


Je werkzaamheden zijn:

Je verzorgt de communicatie over de activiteiten binnen jouw Afdeling.

Je adviseert /ondersteunt zo nodig de werkgroepen van de Alzheimer Cafés, in verband met het bereiken van de doelgroepen.

je initieert activiteiten op het gebied van: persberichten en social media.

 

Wij bieden:

Trainingen, overleg en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van Alzheimer Nederland. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt Vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

 

Meer informatie:

Meer informatie over deze bestuursfunctie is verkrijgbaar bij Mw. A.M.J. Krakers, voorzitter, tel 06-42359611 of via de mail a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl

Deze pagina maakt deel uit van