Bestuurslid voorlichting

Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij als vrijwilliger bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Het bestuur van Alzheimer Nederland - afdeling Rivierenland heeft ruimte voor een

Bestuurslid Voorlichting & Training


De afdeling Rivierenland

  • biedt mensen met dementie en hun naasten informatie en ondersteuning, onder meer in de Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten
  • behartigt de belangen van mensen met dementie op lokaal en regionaal niveau
  • werkt aan een dementievriendelijke samenleving

De gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal vormen het werkgebied van de afdeling Rivierenland.

Wat ga je doen?

Als bestuurslid bepaal je mede het afdelingsbeleid.
Je richt je specifiek op de portefeuille Voorlichting en Training en zet je ervoor in zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de impact van dementie op het dagelijks leven. Je regelt voorlichtingsbijeenkomsten bij gemeenten, verenigingen en andere organisaties, waaronder scholen. Je brengt trainingen aan de man, waarin de deelnemers concrete handvatten krijgen voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving. Daarin werk je nauw samen met het bestuurslid Belangenbehartiging.
Je verzamelt en beheert voorlichtings- en trainingsmateriaal, waaronder het . het materiaal van Alzheimer Nederland.
Je bent aanspreekpunt, verbinder en coach van het team voorlichters/trainers.

Wie ben jij?

Je hebt een flinke dosis gezond verstand en levert graag jouw deel aan het bestuurlijk overleg.
Je legt gemakkelijk contact, bent vaardig met jouw zeepkist en weet jouw enthousiasme over te brengen op anderen.
Je hebt er plezier in je teamleden te binden en te coachen.
Je hebt een relevant netwerk in de regio Rivierenland of je bent bereid en in staat dit op te bouwen. 

Wat vraagt het van jou?

Tijd, inzet en enthousiasme. Afhankelijk van de omvang van de activiteiten moet je rekening houden met een gemiddelde tijdsbesteding van zo’n 6 tot 8 uur per week.

Waar kun je op rekenen?

Je maakt deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers. In de uitvoering van je functie kun je terugvallen op je collega-bestuursleden en op de professionals van Alzheimer Nederland.
Alzheimer Nederland biedt trainingen, netwerkoverleggen en landelijke vrijwilligersdagen, gericht op verdieping en deskundigheidsbevordering.
Je reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is een mooie aanvulling op je CV.

Reageren

Zie jij jezelf als bestuurslid Voorlichting & Training van de afdeling Rivierenland? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met Anneke Krakers, voorzitter, 06 42359611, 
a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl

 

Deze pagina maakt deel uit van