Communicatie en taalproblemen bij dementie.

Na 21 april meer informatie.

Vanaf 19.00  uur is de zaal open en staat de koffie en thee klaar.
De gastspreker start om 19.30 uur. De avond duurt tot 21.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om nog wat  te drinken en na te praten.
Inlichtingen:
Jessie Reulen
telefoon: (0487) 510126

Deze activiteit maakt deel uit van