Coördinator Alzheimer Café

Vacature coördinator Alzheimer Café Culemborg.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café geven we informatie en zorgen we voor een aangename , veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team bestaande uit vrijwilligers en professionals, verenigd in een werkgroep, worden deze avonden voorbereid.

Als coördinator van het Alzheimer Café zorg je voor de continuïteit van het Alzheimer Café. Je bent de spil in het team en zorgt er voor dat ieder passende taken heeften deze tijdig uitvoert. Je vindt het leuk om mensen te inspireren en te binden aan het Alzheimer Café. Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers in het Alzheimer Café. Afhankelijk van de samenstelling van de werkgroep kun je taken uit besteden aan werkgroep leden. De coördinator van het Alzheimer Café wordt in het bestuur van Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland vertegenwoordigd door het bestuurslid Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunt. De Afdeling kent 3 Alzheimer Cafés en 1 Alzheimer Trefpunt.

Ben jij:

-Iemand, die het Alzheimer Café een warm hart toedraagt?

-Een duizendpoot, die het leuk vindt om te plannen en te organiseren?

-De stuwende en inspirerende kracht achter een groep vrijwilligers en professionals?

-Iemand met een relevant netwerk, of vindt je het leuk een netwerk op te bouwen?

-In bezit van goede communicatieve vaardigheden?

Je werkzaamheden zijn:

-Coördineren van werkzaamheden voor de 9 a 10 caféavonden per jaar. Het handboek Alzheimer Café is hierbij leidend.

-Coördineren, begeleiden van de vrijwilligers en het stimuleren van de samenwerking met de professionals in het team.

-Je bouwt aan een vrijwilligersbestand en maakt gebruik van de database (Nexios) van Alzheimer Nederland.

-Je bent lid van de werkgroep Alzheimer Café Culemborg, dikwijls in de rol van voorzitter.

-Je registreert het aantal bezoekers per avond.

-Je bent creatief om ad hoc problemen op te lossen.

-Je overlegt met collega coördinatoren en het bestuurslid Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunt.

-Je bewaakt de kosten t.o.v. van de opgestelde begroting, en draagt bij aan de activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer Dag medio september.

Tijdsinvestering.

Ca. 10 Avonden per jaar, elke 3e donderdagavond van de maand. Dit is ca. 4 uur per avond. Niet tijdens de zomervakantie en de decembermaand. Tevens de tijd m.b.t. de voorbereidende werkzaamheden voor de avond , de deelname aan de werkgroep en de onderlinge afstemming met het bestuurslid en de collega coördinatoren.

Wat biedt Alzheimer Nederland.

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdiepingen / of deskundigheidsbevordering. Te allen tijde informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van het bestuur van de Afdeling ,de regio coördinator en overige medewerkers van het landelijk bureau. Reiskosten vergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Je ontvangt maandelijks de digitale Nieuwsbrief en het Vrijwilligersnieuws in je mailbox. 2 Jaarlijks wordt je uitgenodigd voor de landelijke vrijwilligersdag. Wellicht is het vrijwilligerswerk een mooie aanvulling op je C.V.

Nadere informatie .

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Anneke Krakers, voorzitter,
tel. 06-42359611 of via de mail a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl .

Uw reactie kunt u sturen naar : rivierenland@alzheimer-nederland.nl .

Deze pagina maakt deel uit van Afdeling Rivierenland.

Deze pagina maakt deel uit van