De A show aflevering 1

De A Show
De A Show

Gesprekkenreeks Alzheimer Rivierenland 

De regionale afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland brengt op het eigen Youtube-kanaal – Alzheimer Rivierenland – een serie interviews uit rond het thema dementie. 
Onder de titel “De A-Show” gaat Anneke Krakers, voorzitter van Alzheimer Rivierenland, met deskundigen uit verschillende disciplines en invalshoeken in gesprek over hun visie op dementie, steeds volgens een vast format. Deze gesprekken duren zo’n twintig minuten. 

Ondanks de noodgedwongen sluiting van Alzheimer Cafés en Trefpunten wil Alzheimer Rivierenland op deze manier coronaproof in contact blijven met mensen met dementie en hun omgeving en hen blijven ondersteunen met informatie. 
Met de publicatie van de gesprekken op Youtube blijft die informatie bovendien duurzaam beschikbaar als aanvulling op de Alzheimer Cafés en Trefpunten.  

De eerste aflevering stelt Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, centraal. Zij vertelt over haar drijfveren voor het vormgeven van een eigen praktijk ouderengeneeskunde en het opzetten van Multidisciplinaire Eerstelijnscentra met een Specialisme Ouderengeneeskunde (MESO), waarvan er één van start is gegaan in Tiel. Ook gaat Ester in op het belang van acceptatie en verbinding, ook na de diagnose dementie. 

De serie groeit gestaag. 
Binnenkort volgen gesprekken met Annette Stassen en Ton in ’t Veen. 
Met veel enthousiasme vertelt Annette Stassen over gespecialiseerde ergotherapie volgens het EDOMAH-programma en de betekenis daarvan voor de zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Deze aanpak stelt niet alleen de persoon met dementie centraal, maar ook diens mantelzorger. 
Ook het interview met Ton in ’t Veen staat in het teken van het verlengen van de zelfredzaamheid van mensen met dementie. Nadat zijn vrouw op jonge leeftijd de diagnose alzheimer kreeg en Ton in de rol van mantelzorger belandde, ontwikkelde hij een app die de zelfstandigheid van mensen met dementie vergroot en verlengt en zo de kwaliteit van leven verbetert. 

Meer gesprekken zijn in voorbereiding. 

De interviews zijn te vinden op het Youtube-kanaal Alzheimer Rivierenland: 
https://www.youtube.com/channel/UCA9HLXwjRM47dcXsD1ihyEw/videos
Abonneren op dit kanaal is gratis. 
 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door