De A show aflevering 5

De A show aflevering 5
De A show aflevering 5

 Anneke Krakers in gesprek met Floor Kolthof, huisarts in Tiel. Binnen haar praktijk is ouderenzorg, waaronder ook de zorg voor mensen met dementie, een specifiek aandachtspunt. 

Floor Kolthof gaat in op de diagnose dementie en de invloed daarvan op de patiënt en diens omgeving. Gevoelens van ongemak of schaamte leiden tot isolement. Daarom vindt ze het belangrijk te helpen de situatie bespreekbaar te maken. Begrip en ondersteuning uit de omgeving helpen mensen met dementie deel te blijven uitmaken van de samenleving en zo de kwaliteit van leven op peil te houden. Ze hecht groot belang aan de rol daarin van dementieconsulenten.

Ook vertelt Floor Kolthof over de voordelen van het communicatieplatform OZO Verbindzorg, dat voorziet in een netwerk rond de patiënt van zowel zorgverleners als mantelzorgers. Meer informatie daarover is te vinden op de website www.ozoverbindzorg.nl. 

De nieuwe A-show is te bekijken op het Youtube-kanaal Alzheimer Rivierenland via deze link:

https ://youtu.be/kX0xKQ78U2k. 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door