Het dagelijkse leven van mensen met dementie, die alleen thuis wonen.

Laura Vermeulen – promovendus medische antropologie – zal samen met haar respondent Mart vertellen over de dagelijkse levens van mensen met dementie die alleen, dus zonder partner of inwonende familie, thuis wonen. Hoe zij hun leven inrichten, welke strategieën zij ontwikkelen om contact met de buitenwereld te houden en welke overwegingen zij, hun buren, hulpverleners en familieleden hebben als het thuis wonen echt lastig wordt.

Tijdsindeling avond:
19.00- 19.30 uur:      Inloop met koffie en thee
19.30- 20.00 uur:      Interview met deskundige
20.00- 20.30 uur:      Pauze
20.30 - 21.00 uur:     Gelegenheid tot vragen stellen en discussie
21.00 - 21.30 uur:     Mogelijkheid tot napraten en een drankje

Deze activiteit maakt deel uit van