Oorzaken van gedragsverandering en hoe hier mee om te gaan.

Zorgcentrum Walstede
Konijnenwal 48
4001HE Tiel
Nederland

Gabriëlle Tigchelaar – verpleegkundig specialist Geriatrie Ziekenhuis Rivierenland – geeft uitleg over oorzaken van gedragsverandering en adviezen om hier als mantelzorger mee om te gaan. Het is immers niet gemakkelijk om elke dag om te gaan met iemand met dementie. Mantelzorgers voelen zich daardoor vaak gespannen, gefrustreerd, bang, boos, schuldig en wanhopig. Zij vinden het moeilijk te begrijpen waarom hun partner of familielid verandert en waar hun veranderde gedrag vandaan komt. 

 

Algehele gespreksleider: Jan de Backer.

Tijdsindeling avond:
19.00- 19.30 uur:      Inloop met koffie en thee
19.30- 20.00 uur:      Interview met deskundige
20.00- 20.30 uur:      Pauze
20.30 - 21.00 uur:     Gelegenheid tot vragen stellen en discussie
21.00 - 21.30 uur:     Mogelijkheid tot napraten en een drankje

 

Deze activiteit maakt deel uit van