Pilot Alzheimer Café in Buren van start.

 

De gemeente Buren maakt een Alzheimer Café in deze gemeente mogelijk. De voorbereidingen worden nog dit jaar gestart.

Het Alzheimer Café zal eerst enkele keren in de vorm van een pop-up plaatsvinden op verschillende locaties in de gemeente. Daarna wordt bezien of het een bestendig karakter kan krijgen.

Dementievriendelijke gemeente
“We zijn heel blij met dit besluit van de gemeente Buren,” zegt Coby Langendijk, belangenbehartiger van de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland. “Alzheimer Nederland streeft naar dementievriendelijke gemeenten, die zich ervoor inzetten om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Het faciliteren van een Alzheimer Café is daarin een mooie stap. Dit is het resultaat van de goede samenwerking die is ontstaan met de gemeente Buren, zowel ambtelijk als bestuurlijk.”

Ook wethouder Niko Wiendels is blij dat het Alzheimer Café van start gaat. “Als je met dementie te maken krijgt, dan heb je behoefte aan kennis hoe daar mee om te gaan. Maar net zo belangrijk is het delen van ervaringen en de steun die je bij elkaar vindt. Uiteindelijk willen we toe naar een dementievriendelijke gemeente, want iedereen hoort erbij. Het Alzheimer Café is een goede stap in die richting.”

Tine Reinders, bestuurslid van de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland, juicht het besluit van de gemeente van harte toe: “Het aantal mensen met dementie blijft groeien, ook in Buren. Het is belangrijk hen en hun naasten en mantelzorgers daarin ondersteuning te bieden. Dat doen we onder meer door de kennis over dementie te vergroten. We popelen om ook dit deel van onze regio te kunnen bedienen.”

Alzheimer Café
De diagnose dementie zet de wereld op zijn kop. Mensen met dementie, maar ook hun naasten zitten vol vragen: Wat kan ik verwachten? Hoe zal het proces verlopen? Hoelang zal ik nog kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven? Bij wie kan ik terecht met mijn vragen? Hoe organiseren we de benodigde ondersteuning?

Een Alzheimer Café of Trefpunt is een bijeenkomst voor mensen met dementie en hun naasten en mantelzorgers én voor zorgprofessionals. In iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Het kan een aspect van de ziekte zijn, of de ondersteuning die beschikbaar is, maar er is ook aandacht voor wat er wél kan met dementie. Een gastspreker geeft een toelichting en er is veel ruimte voor vragen of het delen van eigen ervaringen.

“Behalve een informatieve functie heeft het Alzheimer Café ook een rol als ontmoetingsplek,” benadrukt Reinders, “we zien vaak mooie gesprekken ontstaan tussen de bezoekers van de Alzheimer Cafés. Zij helpen elkaar, luisteren naar elkaars verhalen of geven elkaar tips.”

Pop-up
Buren is een uitgestrekte gemeente met meerdere kernen. Daarom is de gedachte het Alzheimer Café als pop-up vorm te geven, door wisselend in een van de kernen op te duiken, te beginnen in Buren, Maurik en Lienden. Het streven is in december een eerste bijeenkomst te organiseren, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Tine Reinders: “We willen natuurlijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de potentiële bezoekers én bij de visie van de gemeente Buren.” Ze doet graag een oproep: “De afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland is een vrijwilligersorganisatie. We nodigen bewoners, maar ook zorgprofessionals heel graag uit om met ons mee te denken over de invulling. Samen gaan we er alles aan doen om van het Alzheimer Café Buren een succes te maken.”

Meedoen?
Wie interesse heeft om mee te denken en mee te doen met het Alzheimer Café Buren kan contact opnemen met Tine Reinders – tine.reinders@alzheimervrijwilligers.nl.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door