Secretaris regionale afdeling

Vacature secretaris Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland.

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou. Het bestuur van Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland bestaat uit 6 leden met diverse achtergronden en functies. De secretaris vormt met de voorzitter en de penningmeester tevens het dagelijks bestuur.

De huidige secretaris stelt zich na 8 jaren niet meer verkiesbaar. Daarom is het bestuur van Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland op zoek naar een nieuwe secretaris. Die vervolgens samen met het bestuur en de coördinatoren van de 3 Alzheimer Cafés en het Alzheimer Trefpunt verder wil werken aan de ambities en de activiteiten van Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland. Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van gemaakte afspraken. Je stroomlijnt de info vanuit de regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. Je beheert de gegevens van de actieve vrijwilligers en je bent het aanspreekpunt voor hen. Je vindt het leuk om praktische ondersteuning te bieden aan de afdeling middels het regelen en organiseren van tal van activiteiten. Je weet het aanbod van Alzheimer Nederland onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Je hebt inbreng in het activiteitenplan en bewaakt met de voorzitter de uitvoering. Je bent tevens notulist bij de 2 maandelijkse bestuursvergaderingen.

Globaal kost het secretariaatswerk je 6 a 8uur per maand.

Ben jij:

· Vaardig in het werken met Word, Exel, internet en e-mail?

· Proactief, iemand die initiatiefrijk is en anticiperend kan handelen?

· Goed in communicatieve vaardigheden in woord en schrift?

· In bezit van goede sociale vaardigheden en empathisch vermogen?

· Iemand, die het apprecieert om te werken met en voor vrijwilligers?

Dan komen wij graag met je in contact.

Je werkzaamheden zijn globaal:

· Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur.

· Je organiseert de bestuursvergaderingen en bereidt deze inhoudelijk voor. Van het maken en verzenden van de agenda, notulen, bijlagen en actielijst tot het reserveren van de vergaderruimte.

· Je verzorgt de secretariële post, mail en telefoon, en beheert het archief.

· Je voert overige incidenteel voorkomende secretariële werkzaamheden uit zoals het maken/bestellen van visitekaartjes, afdelingsbrochures en het bestellen van materialen.

· Je beheert de gegevens van de vrijwilligers van de Afdeling AVG proof middels het Client Relatie Management systeem Nexios.

· Je organiseert de invulling van het jaarlijks activiteitenplan en de verantwoording.

· Je neemt deel aan relevante trainingen, overlegsituaties en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau.

· Je stemt werkzaamheden af met de webmaster en het bestuurslid PR en Communicatie.

· Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van de Nieuwsbrief.

Wij bieden:

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping en / of deskundigheidsbevordering. Te allen tijde informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van het bestuur van de Afdeling ,de regio coördinator en overige medewerkers van het landelijk bureau. Reiskosten vergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Je ontvangt maandelijks de digitale Nieuwsbrief en het Vrijwilligersnieuws in je mailbox. 2 Jaarlijks wordt je uitgenodigd voor de landelijke vrijwilligersdag. Wellicht is het vrijwilligerswerk een mooie aanvulling op je C.V.

Bevoegdheden.

Je wordt door de coördinator Regionale activiteiten voorgedragen aan de directeur / bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van 4 jaar. Deze periode kan desgewenst nogmaals met 4 jaar verlengd worden.

Geïnteresseerd, wil je nadere informatie?

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Anneke Krakers, voorzitter,
tel. 06-42359611 of via de mail: a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl
Uw reactie kunt u sturen naar : rivierenland@alzheimer-nederland.nl

Deze pagina maakt deel uit van Afdeling Rivierenland.

Deze pagina maakt deel uit van