Vrijwilliger Alzheimer Café

Vrijwilliger in het Alzheimer Café van Tiel, of het Alzheimer Trefpunt van West Betuwe.

Wil jij ook een steentje bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Het Alzheimer Café / Trefpunt is een periodieke bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café/ Trefpunt geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen ervaringen en gevoelens met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals, de zgn. werkgroep, worden deze avonden voorbereid en georganiseerd. De coördinator van het Alzheimer Cafe / Trefpunt is je aanspreekpunt.

 

Ben jij:

o Geraakt door mensen met dementie en hun mantelzorgers?

o Iemand die mensen op hun gemak kan stellen en mensen zich welkom kan laten voelen?

o Iemand met een luisterend oor?

o Iemand die het prettig vindt om met anderen, dwz. in teamverband te functioneren ?

o Die maximaal 1 keer in de maand op een vaste avond beschikbaar is?

Dan komen we graag met je in contact.

 

In het Alzheimer Café / Trefpunt zijn verschillende werkzaamheden die je als vrijwilliger kan doen.

 

Gastvrouw/ gastheer.

Hier komen de volgende werkzaamheden om de hoek kijken:

o Meehelpen met het klaarzetten en opruimen van de zaal en het welkom heten van de bezoekers.

o De bezoekers van het Alzheimer Café /Trefpunt op hun gemak stellen.

o Informatie geven aan m.n. nieuwe bezoekers over de opbouw en verloop van de inhoud van de avond.

o Meehelpen met de “catering”.

o Oog hebben voor de eventuele emoties van bezoekers en een passende reactie bieden.

o Signaleren van vragen bij bezoekers en deze doorgeven aan de gespreksleider en/of aanwezige professional.

o Ondersteunen van de gespreksleider en coördinator van het Alzheimer Café / Trefpunt in voorkomende situaties.

o Bijdragen aan de evaluatie van de avond.

 

PR en Communicatie vrijwilliger.

Hier ligt het accent van de werkzaamheden op het schrijven van wervende teksten of het maken van flyers en posters op het format van Alzheimer Nederland en de verspreiding hier van.

Of maandelijks een persbericht maken en versturen naar de regionale pers.

Afstemming met de webmaster van de afdeling en de beheerder van de Facebookpagina is een vereiste.

Misschien wil jij je wel bekwamen in bovenstaande activiteiten of combineren met het gastheer- of gastvrouw schap. Of wil je op een overzichtelijke manier de materialen van Alzheimer Nederland presenteren en introduceren bij de bezoekers middels de zgn. infotafel. Het is dan van belang dat je de bezoekers goed kan informeren over de inhoud en de wijze van bestellen. Vaak digitaal.

 

Tijdsinvestering.

Het Alzheimer Café Tiel s meestal 9 a 10 keer per jaar, op een vaste avond en in dezelfde locatie. Het Alzheimer Trefpunt in gemeente West Betuwe is flexibel. d.w.z . dat de plaats van het Alzheimer Trefpunt varieert binnen de gemeente. De frequentie is 6 a 7 keer per jaar en kan op verschillende dagen zijn.

In voorkomende gevallen wordt ondersteuning gevraagd bij activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer Dag en andere lokale (voorlichting) activiteiten.

 

Wij bieden:

Trainingen en deskundigheidsontwikkeling voor vrijwilligers in het Alzheimer Café / Trefpunt. Te allen tijde informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator van het Alzheimer Cafe / Trefpunt, het bestuur van de Afdeling of de regio coördinator. Reiskosten vergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Je ontvangt maandelijks de digitale Nieuwsbrief en het Vrijwilligersnieuws in je mailbox. 2 Jaarlijks wordt je uitgenodigd voor de landelijke vrijwilligersdag. Wellicht is het vrijwilligerswerk een mooie aanvulling op je C.V.

 

Nadere informatie .

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Anneke Krakers, voorzitter,
tel. 06-42359611 of via de mail: a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl

Uw reactie kunt u sturen naar: rivierenland@alzheimer-nederland.nl

Deze pagina maakt deel uit van Afdeling Rivierenland.

Deze pagina maakt deel uit van