Vrijwilliger Alzheimer Café

Lid van de werkgroep van het Alzheimer Café 

 

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd. 

Als werkgroep lid verzorg je de inhoudelijke voorbereiding van de avonden. Een werkgroep komt ca 4 keer per jaar bij elkaar om het jaarprogramma in grove lijnen uit te werken. 

Voor uitgebreide beschrijving van een werkgroep lees de handleiding van het Alzheimer Café. Deze is op te vragen bij je regio-coördinator of het afdelingsbestuur.

 

Ben jij:

 • Geraakt door mensen met dementie en hun mantelzorgers?
 • Iemand die het fijn vindt om in een team te functioneren
 • Een doener, die actuele onderwerpen rondom dementie signaleert
  -       Ca 4x per jaar beschikbaar voor een werkgroep overleg?
 • 10 keer per jaar beschikbaar voor het bijwonen van de café-avond

  Dan komen we graag met je in contact.

Een werkgroep bestaat idealiter uit de volgende functies:

 

 • Vrijwilligerscoördinator
 • Penningmeester
 • Voorzitter
 • Secretaris/ Notulist
 • PR
 • Iemand met dementie
 • Bestuurslid van de afdeling

Tijdsbesteding: ca 4 vergadering per jaar en uit de functie voortvloeiende werkzaamheden.

 

Wij bieden:

Trainingen voor vrijwilligers in het Alzheimer Café. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van het bestuur van de regionale afdeling en de coördinator Regionale activiteiten. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.             

Informatie:

Tine Reinders, Bestuurslid Alzheimer Café / Alzheimer Trefpunt afd. Rivierenland
tine.reinders@alzheimervrijwilligers.nl
06-86895747

 

Deze pagina maakt deel uit van