Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij op vrijwillige basis iets bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?
Maar heb je geen tijd, zin of gelegenheid om je langdurig te binden?

Dan is

Vrijwilliger kortdurende projecten

misschien iets voor jou.

Alzheimer Nederland streeft ernaar dementie te genezen of, nog liever, te voorkomen. Tot het zover is, willen we de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten verbeteren.

De afdeling Rivierenland

  • biedt mensen met dementie en hun naasten informatie en ondersteuning, onder meer in de Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten
  • informeert zoveel mogelijk mensen over de impact van dementie op het dagelijks leven
  • attendeert zoveel mogelijk mensen op de herkenbaarheid van dementie
  • behartigt de belangen van mensen met dementie op lokaal en regionaal niveau
  • werkt aan een dementievriendelijke samenleving

De gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe vormen het werkgebied van de afdeling Rivierenland.

Kortdurende projecten
Behalve de doorlopende processen bevatten de verschillende aandachtsvelden ook werkzaamheden met een duidelijke kop en staart.
Een specifieke workshop voor een Alzheimer Café of Trefpunt bijvoorbeeld. Een campagne in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, een activiteit rond Wereld Alzheimer Dag, een jaarlijkse check van het adressenbestand, het opstarten van een nieuwe aanpak, noem maar op.
Samen kijken we welk type projecten bij je past en in welke periode je die zou kunnen uitvoeren.

Wat vraagt het van jou?
Tijd, inzet en enthousiasme, in een afgebakende periode voor een afgebakend project.

Waar kun je op rekenen?
Je maakt deel uit van een enthousiaste ploeg vrijwilligers.
Alzheimer Nederland biedt ondersteuning in de vorm van trainingen, overleggen en landelijke vrijwilligersdagen, gericht op verdieping en deskundigheidsbevordering.
Je reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is een mooie aanvulling op je CV.

Zie jij het zitten om je op projectbasis in te zetten voor de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Johan Hallers, bestuurslid Vrijwilligers(beleid),
[email protected] of 06 53146578.