Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij als vrijwilliger bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Het bestuur van Alzheimer Nederland - afdeling Rivierenland heeft ruimte voor een

                                Bestuurslid Alzheimer Cafés en Trefpunten 

De afdeling Rivierenland 

  •  biedt mensen met dementie en hun naasten informatie en ondersteuning, onder meer in de Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten
  •  behartigt de belangen van mensen met dementie op lokaal en regionaal niveau
  •  werkt aan een dementievriendelijke samenleving via voorlichting en training
  •  brengt de impact van dementie op het dagelijks leven onder de aandacht.

De gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West-Betuwe vormen het werkgebied van de afdeling Rivierenland. 

Wat ga je doen?
Als bestuurslid bepaal je mede het afdelingsbeleid. 
Je richt je specifiek op de portefeuille Alzheimer Cafés en Trefpunten. Een Café of Trefpunt wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers die (deels) een achtergrond hebben in de zorg.
Je bent aanspreekpunt voor de werkgroepen van de Alzheimer Cafés en Trefpunten binnen de afdeling (op dit moment vier), bevordert hun onderlinge samenwerking en uitwisseling en begeleidt de individuele werkgroepen, waar nodig. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van Cafés en Trefpunten en stimuleert de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Met input van de werkgroepen bepaal je jaarlijks de beleidsdoelen voor jouw portefeuille, als onderdeel van het activiteitenplan van de afdeling, en stel je een begroting op. 

Wie ben jij?
Je hebt een flinke dosis gezond verstand en levert graag jouw deel aan het bestuurlijk overleg. 
Je legt gemakkelijk contact en weet jouw enthousiasme over te brengen op anderen. 
Je hebt er plezier in je teamleden te binden, te inspireren en te coachen. 
Je weet de kwaliteitseisen en protocollen voor de Alzheimer Cafés en Trefpunten uit te dragen, met respect voor de ‘couleur locale’. 
Je hebt een relevant netwerk in de regio Rivierenland of je bent bereid en in staat dit op te bouwen.  

Wat vraagt het van jou? 
Tijd, inzet en enthousiasme. Afhankelijk van de omvang van de activiteiten moet je rekening houden met een tijdsbesteding van gemiddeld 6 tot 8 uur per week. 

Waar kun je op rekenen? 
Je maakt deel uit van een enthousiaste groep vrijwilligers. In de uitvoering van je functie kun je terugvallen op je collega-bestuursleden en op de professionals van Alzheimer Nederland. 
Alzheimer Nederland biedt trainingen, netwerkoverleggen en landelijke vrijwilligersdagen, gericht op verdieping en deskundigheidsbevordering. 
Je reiskosten en andere onkosten worden vergoed. 
Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is een mooie aanvulling op je CV.

Reageren
Zie jij jezelf als bestuurslid van de afdeling Rivierenland met de portefeuille Alzheimer Cafés en Trefpunten? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Anneke Krakers, voorzitter, 
[email protected] of 06 42359611.