Wereld Alzheimerdag 2018.

Zorgcentrum Walstede
Konijnenwal 48
4001HE Tiel
Nederland

Theater Veder met een speelse en interactieve presentatie over de Veder Methode, een methode waarmee mantelzorgers de omgang met mensen met dementie kunnen vergemakkelijken.

Ieder mens heeft namelijk behoefte aan wederkerig contact. Het voorkomt eenzaamheid en geeft een gevoel van ‘erbij horen’. Bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen met geheugenproblemen, bij wie vaak ook sprake is van apathie, lukt dit steeds moeizamer. De Veder Methode is een interactieve en levendige manier om contact te maken met ouderen met geheugenproblemen.  

Tijdsindeling avond:
19.00- 19.30 uur:      Inloop met koffie en thee
19.30- 20.00 uur:      Interview met deskundige
20.00- 20.30 uur:      Pauze
20.30 - 21.00 uur:     Gelegenheid tot vragen stellen en discussie
21.00 - 21.30 uur:     Mogelijkheid tot napraten en een drankje

Deze activiteit maakt deel uit van