De Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is bijna twee jaar geleden ingegaan. De wet regelt dat mensen met dementie niet zomaar in hun vrijheid mogen worden beperkt. We zijn benieuwd wat jouw ervaringen zijn met de wet. Heb je er wel eens mee te maken gehad? Wat deden de betrokken zorgverleners toen? Laat het ons weten door de vragenlijst in te vullen.

Wanneer de dementie erger wordt, kan je naaste minder goed beslissen welke zorg nodig is. Je naaste denkt bijvoorbeeld dat ze nog goed alleen thuis kan wonen, terwijl dat niet meer veilig is. Of ze wil nog alleen op pad, terwijl jij weet dat ze dan de weg naar huis niet meer kan vinden. Of misschien begrijpt je naaste niet meer dat het belangrijk is om medicijnen in te nemen.
Het kan zijn dat je naaste zich vervolgens verzet tegen de (noodzakelijke) hulp. We zijn benieuwd hoe jij hiermee omgaat.

Vul de vragenlijst in

Voor Alzheimer Nederland is het waardevol om te weten hoe zulke situaties verlopen. En of er zorgverleners bij betrokken zijn en wat die dan doen. Daarom doen we onderzoek naar hoe de Wzd gebruikt wordt. We gebruiken de resultaten vervolgens tijdens onze gesprekken met het Ministerie van VWS en zorgorganisaties.

De vragenlijst invullen kan via de onderstaande link:

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door