Online video: Hoe om te gaan met moeilijk gedrag

online
www.karaatmantelzorg.nl
2982BC Ridderkerk
Nederland

Plan Route

Een online Alzheimer cafe uit Ridderkerk van afgelopen zomer 2020. 

Hoe om te gaan met moeilijk gedrag van iemand met dementie? Video met interview van Lenie de Jong met Jolanda Guiljam, psychologe bij Salem. 

Deze activiteit maakt deel uit van