Penningmeester regionale afdeling

Penningmeester

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Je stelt de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt accuraat de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. Je gebruikt het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het handboek penningmeesters als leidraad voor de financiële verantwoording. Je bent ongeveer 2 uur per week voor dit werk beschikbaar en we vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Ben jij

• Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen?

• Thuis in Word en Excel?

• Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen?

dan komen we graag met je in contact.

 

Je werkzaamheden zijn

• Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven;

• Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regio coördinator;

• Wekelijks verwerken van declaraties;

• Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden.

 

Wij bieden

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae. 

Bevoegdheden

 Je wordt door de coördinator Regionale activiteiten voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar en geeft je de bevoegdheid voor het tekenen van (financiële) stukken tot een maximum van € 5000,-.

Belangstelling?

Als je interesse gewekt is, ben je van harte welkom voor een gesprek met één van onze bestuursleden. 
Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam en omstreken omvat de volgende gemeenten: Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Meer informatie vind je op onze website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/rotterdam-en-omstreken. Je kunt reageren via het afdelingssecretariaat: rotterdam@alzheimer-nederland.nl

Deze pagina maakt deel uit van