Project 'Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie' van start

Project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie’.

Het project is voor en samen met thuiswonende oudere migranten die vergeetachtig zijn of dementie hebben en hun familie in de wijken Feijenoord en Delfshaven in Rotterdam. In deze wijken wonen veel ouderen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Kaapverdische achtergrond. Welke wensen en behoeften hebben de ouderen en hun familie om goed thuis te blijven wonen?

De aanleiding

Deze ouderen zijn vaak niet goed of in een laat stadium in beeld bij zorg- en welzijnsorganisaties met een aanbod voor ouderen met dementie. Veelal worden zij binnen de familie opgevangen en verzorgd, wat niet altijd goed gaat. Er is nog veel onwetendheid over dementie bij migrantenfamilies waardoor het veranderend gedrag van de oudere niet goed wordt begrepen. De familie wil het zelf oplossen en raakt vaak overbelast. Hulp wordt pas ingeschakeld wanneer het echt niet meer gaat. Ook sluit het zorg- en welzijnsaanbod niet altijd goed aan op de behoeften van deze oudere migranten en hun familie. Hierdoor krijgen de ouderen geen passende zorg. Om dit probleem te voorkomen is het van belang dat ouderen eerder door de hulpverlening worden bereikt om ondersteuning te bieden. Dit project draait om de vraag hoe hulp eerder kan worden ingezet en hoe deze aan kan sluiten bij de wensen en behoeften van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie.

De aanpak

In dit tweejarige project, van mei 2019 tot mei 2021, worden thuiswonende oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie vroegtijdig gesignaleerd en ondersteund in de Rotterdamse wijken Delfshaven en Feijenoord. Daarvoor wordt in beide wijken een zogenoemd ‘lerend praktijknetwerk’ opgericht. Dit netwerk bestaat uit professionals uit zorg en welzijn, vrijwilligers, buurtbewoners, onderzoekers, docenten en studenten. Zij gaan samen kijken welke voorzieningen er in de wijk zijn voor de ouderen en hun mantelzorgers en of het nodig is die beter toegankelijk te maken. Ook worden er interviews gedaan met de ouderen en hun familie over hun behoeften en wensen. De lerende praktijknetwerken maken vervolgens een plan van aanpak voor de betreffende wijk hoe zij oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie vroegtijdig kunnen signaleren en ondersteunen. In het tweede projectjaar worden deze plannen uitgevoerd. Een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen kijkt en denkt mee.

Startbijeenkomst

Op 18 april j.l. vond de startbijeenkomst plaats in Huis van de Wijk ‘Post West’ in Delfshaven. Er was veel belangstelling van zo’n 80 professionals, vrijwilligers, studenten, mantelzorgers en  (oudere) buurtbewoners. Er werd informatie gegeven over het project en ervaringen uit de praktijk werden met de zaal uitgewisseld. Veel deelnemers hebben zich aangemeld om actief mee te doen aan het project (zie verslag via deze link).  

Samenwerkingspartners en financiers

Het project is een samenwerkingsproject van welzijnsorganisatie SOL, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Laurens, SPIOR, MOB Rotterdam Rijnmond, Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam, gemeente Rotterdam en Movisie.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw, programma Memorabel met steun in het kader van Deltaplan Dementie van Alzheimer Nederland.

Informatie 

Projectleider Dr. Marina Jonkers, senior onderzoeker en docent, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam  M.D.J.Jonkers@hr.nl / 010 794 41 55.    

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door