Wet zorg en dwang. Onderzoek resultaten bekend.

Mensen met dementie moeten zoveel mogelijk de regie over hun leven kunnen houden. De Wet Zorg en Dwang (Wzd) helpt hierbij. De wet is sinds 1 januari 2020 van kracht. Alzheimer Nederland deed een peiling onder mantelzorgers om te achterhalen of mantelzorgers van mensen met dementie al iets van deze wet merken. De uitkomst is sinds kort bekend: de Wzd lijkt nog onvoldoende te worden toegepast.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door