Alzheimer cafés ’s-Hertogenbosch – Vught, Bommelerwaard en Regio ’t Groene Woud gaan in 2020 NIET door.

Nadat wij in augustus jl. aangaven dat de Alzheimer cafés vanaf september jl. weer open konden met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen in verband met het corona-virus, werd behalve het café Bommelerwaard in september, de andere cafés geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen.

Nu de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn hebben wij besloten de Alzheimer cafés die gepland staan in onze regio, in 2020 NIET door te laten gaan.

Heel jammer voor mensen met dementie en mantelzorgers die behoefte hebben aan ontmoeting en lotgenotencontacten.
Heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
Meldt dit dan bij de welzijnsinstelling in uw woonplaats of bij Steunpunt Mantelzorg.
Als u geïnformeerd wilt blijven, volg berichten op onze website en op facebook. Zie hieronder!

 

Alzheimer Nederland Afd. Regio 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard
Secretariaat:  Nieuwland 19   5283AJ Boxtel T  0411 682047
shertogenboschbommelerwaard@alzheimer-nederland.nl
W www.alzheimer-nederland.nl/regios/shertogenbosch-bommelerwaard  
F Alzheimer-Nederland-Afdeling-Regio-s-Hertogenbosch-Bommelerwaard

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door