Belangenbehartiger lokaal

Je zet het dementiebeleid in je gemeente op de kaart. Je onderhoudt contacten met plaatselijke organisaties die zich richten op mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast vertegenwoordig je migrantengroepen. Zo bevorder je het welzijn en de zorg volgens de zorgstandaard dementie. 

Mail naar: d.eysma@alzheimervrijwilligers.nl

Deze pagina maakt deel uit van