Bestuurslid voorlichting

 

Ben jij ons nieuwe bestuurslid Voorlichting?

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid met aandachtsgebied voorlichting voor het regionale bestuur Alzheimer Nederland, afdeling Regio ’s-Hertogenbosch- Bommelerwaard.

Voorlichting, informatie en training is één van de belangrijkste pijlers van het werk van Alzheimer Nederland (AN). Het werkgebied van onze afdeling zijn de gemeenten in regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard.

Wil je iets van je tijd geven en het verschil maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?
Wil je bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?
Als bestuurslid voorlichting vind je het een uitdaging om in je regio de voorlichting over dementie uit te breiden en je vertaalt dit naar een voorstel voor het activiteitenplan. Je maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland en de website www.dementie.nl.
Daar waar het past, stimuleer je in onze regio gebruik te maken van het aanbod vanuit Samen 
Dementievriendelijk. Je beheert het voorlichtingsmateriaal voor de informatiestand(s).

 

Heb je interesse en wil je er meer van weten? Mail dan je naam en telefoonnummer naar d.eysma@alzheimervrijwilligers.nl  en je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Meer informatie over de afdeling is te vinden op:
www.alzheimer-nederland.nl/regios/s-hertogenbosch-bommelerwaard)

 

Deze pagina maakt deel uit van