Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 52% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 43% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 58% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

 

Sociale leven van mantelzorgers

 • 34% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 25% is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 14% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%). 
 • Bij 53% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 80% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 39% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 77% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

 

Professionele ondersteuning en zorg

 • Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
  1. Casemanagement dementie (86%)
  2. Hulp bij het huishouden (50%)
  3. Informatie en voorlichting (48%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
  1. Casemanagement dementie (74%)
  2. Hulp bij het huishouden (43%)
  3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (43%)
 • 60% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 5% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

 

Diagnose en zorgplanning

 • 67% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 52% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 46% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%).
 • 45% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 29% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

 

Waardering voor ondersteuning en zorg

Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 7,0 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

 

Waardering casemanager dementie

 • 86% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 23% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 26% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 37% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 88% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 88% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

 

Waardering zorginstelling

Helaas is in deze regio de respons op dit onderdeel niet hoog genoeg om de resultaten te kunnen weergeven.

 

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 70% is vrouw (landelijk 68%), 30% is man (landelijk 32%).
 • 48% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 52% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 0% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 16% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 73% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 11% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Deze pagina maakt deel uit van