Een andere opzet van het Alzheimer Café

Door de corona-crisis in het afgelopen jaar hebben de Alzheimer Cafés tot onze spijt tijdelijk stilgelegen. Wij betreuren dit ten zeerste, omdat we het van groot belang achten om mensen met dementie en hun mantelzorgers juist in deze moeilijke tijd ondersteuning te bieden. Echter, grootschalige bijeenkomsten zijn op dit moment nog steeds niet veilig en haalbaar en hoe dit er in de nabije toekomst uitziet, is op dit moment onzeker. Daarom hebben wij ervoor gekozen om voorlopig (in de eerste helft van 2021) een andere opzet van het Alzheimer Café te gaan hanteren.
Wij gaan werken met kleinschalige bijeenkomsten, waarbij het lotgenotencontact en de uitwisseling met elkaar van ervaringen centraal staan. Uiteraard onder begeleiding van deskundige en professionele gespreksleiders, zoals u van ons gewend bent.
Op deze manier hopen wij onze doelgroep – de mensen met dementie en hun naasten - te bereiken en een veilige ontmoetingsplaats te kunnen bieden. Wij zouden het waarderen als u deze bijeenkomsten onder de aandacht wilt brengen in uw netwerk.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door