Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Bestuurslid Regionaal Belangenbehartiger

Alzheimer Nederland
regio ’s-Hertogenbosch – De Bommelerwaard 2023

zoekt een bestuurslid Regionale Belangenbehartiging

Je maakt deel uit van het regionale bestuur. Binnen de regio ben je de gesprekspartner van beleidsmakers, politici, zorginstellingen, dementienetwerken en hulpverleners om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je bent goed op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en kan deze uitdragen. Voor Alzheimer Nederland landelijk heb je een signaalfunctie.  Je biedt actief een podium aan mensen met dementie en je bent aanpreekpunt van de belangenbehartigers regionaal en lokaal van de regionale afdeling.

Ben jij

 • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?
 • Iemand die in staat is om de belangenbehartigers in jullie afdeling te verbinden en te motiveren?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?
 • Iemand die nieuwsgierig en leergierig is?
 • Iemand die graag deel wil uitmaken van het bestuur van de regionale afdeling?

Wat je gaat doen:

 • Deelnemen aan relevante overleggen in je regio zoals van de dementie netwerken;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio;
 • Samenwerking stimuleren tussen regionale en lokale belangenbehartigers;
 • Participeren in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio;
 • Binnen het bestuur ben je verantwoordelijk voor de input van het activiteitenplan voor belangenbehartiging.

Gemiddelde tijdsinvestering per week: Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Dit is mede afhankelijk van de grootte en samenstelling van het bestuur en de regio.

De portefeuille Lokale Belangenbehartiging in onze regio wordt ingevuld door twee bestuursleden, gezien de omvang van het werkgebied en de omvang van ‘het werk’ dat te doen is. De gemeenten worden verdeeld onder beide bestuursleden die deze als aandachtsgebied hebben, maar werken / overleggen wel samen.

Momenteel zijn het faciliteren van de belangenbehartigers, hen persoonlijk coachen alsmede contacten leggen met wethouders / beleidsambtenaren de belangrijkste taken voor het bestuurslid. Het is bijzonder wenselijk om een kandidaat bestuurslid aan te stellen die afkomstig is uit De Bommelerwaard; enerzijds ontwikkelt dit gebied, op het terrein van de belangenbehartiging, zich sterk. Anderzijds is het belangrijk om de cultuur en achtergronden van deze regio goed te kennen / aan te voelen ( gelet op kerkraden, dorpsraden e.d.)

Mocht je interesse hebben in deze vacature of als je vragen hebt, kan je contact opnemen met Decy Eysma, [email protected].

Decy heeft, als bestuurslid, ook Lokale Belangenbehartiging in haar portefeuille.