Wie regelt mijn belangen als ik dat zelf niet meer kan?

Alzheimer Café Vivent De Hooghe Clock
Klokkenlaan 85
5231 AP ’s-Hertogenbosch
Nederland

Plan Route

Zelf kunnen beslissen en handelen is een groot goed in onze samenleving. Als er sprake is van dementie, wordt iemand geleidelijk afhankelijk van anderen voor beslissingen over verzorging en financiële zaken. Wie behartigt jouw belangen als je daar zelf niet meer toe in staat bent? Wie mag beslissingen nemen over zorg en gezondheid? En wie mag de financiën regelen? Wat kan er geregeld worden met onderlinge afspraken? En wat kun je beter juridisch vastleggen? Het is goed om daar op tijd over na te denken en vast te leggen wat u wilt dat later gebeurt. Wat is een volmacht? Wat is een wilsbeschikking? Wat leg je vast in een levenstestament? Wat kun je bij de notaris regelen? Notaris Mw. Y.E. Vleeshouwers zal ingaan op deze vragen. U kunt zelf ook uw vragen aan de notaris voorleggen.

Gastspreker: Mw. Y.E. Vleeshouwers, notaris bij Hoffspoor Notarissen in Rosmalen

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog, 088 – 163 7451 (secretariaat)
Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 5299 5076

Organisatie
Het Alzheimer Café ’s-Hertogenbosch -Vught is een initiatief van Vivent en wordt vormgegeven in samenwerking met Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard en met betrokkenheid van BrabantZorg, Van Neynselgroep en Farent.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus: wij volgen de actuele richtlijnen van het RIVM en van Alzheimer NL. Bij klachten die passen bij het coronavirus, kunt u niet deelnemen aan het Alzheimercafé.

Deze activiteit maakt deel uit van