BELANGRIJK! Wacht u langer dan 6 weken op een casemanager dementie? Meld u!

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Alzheimer Nederland vragen mensen die langer dan 6 weken wachten (of in het verleden hebben gewacht) op een casemanager dementie zich te melden. Zo willen we in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn en direct werken aan een oplossing.
U kunt zich aanmelden bij de NZA als u:

  • (beginnende) dementie heeft of als uw naaste dementie heeft en behoefte heeft aan een casemanager, dus aan één gespecialiseerde zorgverlener die u begeleidt om met de ziekte te leven en de benodigde zorg te regelen,
  • al langer dan zes weken geleden een verzoek om een casemanager heeft gedaan bij de wijkverpleging, de huisarts, de arts in het ziekenhuis of uw verzekeraar, 
  • contact heeft opgenomen met uw zorgverzekeraar en dit contact niet heeft geleid tot een casemanager dementie die u thuis bezoekt,
  • nu wel een casemanager dementie heeft maar daar eerder langer dan zes weken op heeft moeten wachten.

Meld u!
Melden kan tot 1 december via www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt
of telefonisch via 088 – 770 87 70.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door