De rol van de huisarts bij dementie

Vivent De Hooghe Clock
Klokkenlaan 85
5231 AP 's-Hertogenbosch
Nederland

De eerste vermoedens van dementie geven vaak veel onzekerheid en gevoelens van onbehagen. “Vroeger vergat ik geen enkele afspraak, maar dat is nu wel anders! Is er iets mis met mijn geheugen?” “Mijn partner is nu al weer zijn sleutels kwijt… zou hij beginnende dementie hebben?”
De huisarts is vaak de eerste persoon die in vertrouwen wordt genomen met klachten over het geheugen. Wat kan de huisarts doen? Kan de huisarts de diagnose stellen? Wanneer is er reden om doorverwezen te worden naar een geheugenpoli? En wat kunt u van de huisarts verwachten in het vervolgtraject, nadat de diagnose dementie is gesteld?
Deze vragen leggen we voor aan Mw. Kievits, huisarts te Vught. En u kunt natuurlijk alle andere vragen over dementie die bij u leven ook aan haar stellen.


Gastspreker: Mw. R.M.M. Kievits, huisarts van de Hoge Vliert in Vught
 

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
Kom gerust kijken. De toegang is gratis.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Beppie Schothorst, casemanager dementie
Marieke Soontiens, psycholoog
Bereikbaar via Vivent, afdeling Behandeling & Consultatie
Tel: 073 – 645 41 77, Email: alzheimercafe.s-hertogenbosch@vivent.nl

Deze activiteit maakt deel uit van