Doet de ziekte dementie ook iets met je zintuigen?

Restaurant Zaal De Nachtegaal
Boxtelseweg 15
5481 VE Schijndel
Nederland

We reageren voortdurend op onze omgeving. Als we een bekend lied horen kunnen we ervoor kiezen om mee te zingen of te neuriën. Als de deurbel gaat, lopen we naar de deur en doen we open. Bij veel activiteiten gebruiken we meerdere zintuigen tegelijkertijd en komt er veel informatie binnen. Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenen. We noemen dit sensorische informatieverwerking. Zo weten we steeds wat er in onze omgeving aan de hand is en kunnen we daar adequaat op reageren.

Wat gebeurt er nu als je zintuigen achteruit gaan? Of als er zoveel gebeurt in je omgeving dat je hersenen de informatie niet meer goed kunnen verwerken?

Deze en andere vragen zullen deze avond beantwoord worden door Sabine Koopmans en Irene Verhage, beiden werkzaam als psycholoog bij Zorggroep Elde.

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.

Kom gerust kijken. De toegang is gratis.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders:

Erna van Roosmalen, maatschappelijk werker 0411 63 40 00

Bianca Peters, Gz-psycholoog 073 544 33 00

Deze activiteit maakt deel uit van