Hoe normaal is dementie in een doorgedraaide zorgwereld? Iedereen uit de comfortzone!!

Tijdens het minisymposium van Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch op 20 september werd stilgestaan bij deze vraag. Er passeerden allerlei initiatieven die ontwikkeld worden om het leven voor mensen met dementie en hun familie te kunnen veraangenamen.

De afdeling bestaat dit jaar 10 jaar. In deze Wereld Alzheimer Week werd dit jubileum gevierd op een interactieve en prikkelende manier in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch

Aan de DWDD tafel zat Onno Hoes als gastheer en Karin Bruers als tafeldame. Zij ontvingen gasten die een bijdrage leveren aan de belangrijkste wens van mensen met dementie: een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Mooie items passeerden de revue. De SocialSalon in Tilburg waar mensen de kapsalon bezoeken en ook dient als ontmoetingsplek voor ouderen èn voor mensen met dementie.

De Generatietuin in Boxtel. Aangelegd zodanig dat mensen met dementie zelfstandig door de tuin kunnen wandelen, genietend van de kleuren en geuren die de tuin voortbrengt, en er ook kinderen in de speeltuin ontmoeten

Een uitgebreid gesprek met een mevrouw en meneer met dementie, die hun ervaringen met de ziekte vertellen. Maar ook over de energie die ze krijgen van bezig blijven en bewegen. Mevrouw die haar passie voor balletdansen nog elke week onderhoudt en op de vraag of dat niet moeilijk is zegt: ‘Mijn lichaam onthoudt de bewegingen’. En meneer die nog veel plezier ervaart in het maken van mooie mozaïeken, nu hij geen auto meer mag rijden en ook het fietsen steeds moeilijker wordt.

Een nog jong initiatief in de regio is ”Het Andere Wonen”. Mensen met geheugenproblemen kunnen, met of zonder partner, in een volwaardig appartement in hun eigen wijk blijven wonen. Veel waardering was voor het feit dat deze kleinschalige woonvorm gegarandeerd toegankelijk is voor mensen met een kleine beurs. Er dat er met zo weinig mogelijk protocollen gewerkt wordt en waar aangesloten wordt bij behoeften van bewoners. Een mantelzorger verwoordde het zo: “Wij zijn ontzorgd”.

Vervolgens werden ervaringen gedeeld van twee dementiekoren. Elke veertien dagen komen ze bij elkaar in Oss en Uden-Veghel om onder begeleiding van een professionele dirigent hun uitgebreide repertoire te oefenen en aan het zingen veel plezier te beleven.

De centrale en ook slotvraag was “Wat kan een dementievriendelijke gemeenschap betekenen voor de kwaliteiten van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers?”

Saskia Heyboer, wethouder in Vught, gaf aan dat in elke gemeente wel nagedacht wordt over voorzieningen en faciliteiten op maat. Maar ook dat samenwerking van organisaties binnen de gemeenten en gemeenten onderling meer dan noodzakelijk is.

“Als wij een dementievriendelijke samenleving willen nastreven moet het taboe van dementie af en zullen wij met z’n allen uit de comfortzone moeten komen. Niet alleen de focus op zorg, maar meer ook op welzijn en samen sterk in de wijk.”, zo was de conclusie.

Jo Caris, voorzitter van de jubilerende afdeling, benadrukte dat we er - ondanks al deze geweldige initiatieven - nog lang niet zijn. Samenwerking zowel bestuurlijk als in de uitvoering, borging van de continuïteit van al deze initiatieven is noodzakelijk. Het stimuleren van het maatschappelijk ondernemen door bedrijven in facilitering en financiële middelen, het aantrekken van meer vrijwilligers. Dat moet niet alleen geroepen worden, maar ook uitgevoerd. De afdeling zal blijven bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Door gevraagd en ongevraagd knelpunten te blijven signaleren, zich te bemoeien met vragen gericht op oplossingen van zorgverzekeraars, overheden en aanbieders van zorg en welzijn.

 

Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-Hertogenbosch secretariaat: Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel T 0418 682047

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door